Kultur, idrett og fritid

- Ulikhet er vår største mulighet

Milad Mohammadi vil forandre samfunnet og kjempe mot diskriminering. Nylig åpnet han Järvaskolan - en ungdomsskole utenfor Stockholm som er mye mer enn en skole. Han håper norske kommuner vil la seg inspirere av skolens filosofi.

- Ulikhet er vår største mulighet
Svensk-iraneren Milad Mohammadi startet Järvaskolan i et segregert område utenfor Stockholm. Her skal ungdomsskoleelevene lykkes ved hjelp av høye forventninger og tydelige krav - tøff kjærlighet fra lærere, ansatte, mentorer og det lokale næringslivet.

”Høye forventninger og tydelige krav – vi holder på med tøff kjærlighet. Alle på vår skole skal drømme stort.“ - Milad Mohammadi

Svensk-iranske Milad Mohammadi (27) har i løpet av de siste årene blitt kjent i hele Skandinavia for sitt sterke engasjement for integrering og mangfold. Han er den yngste i Sverige som har tatt eksamen både som jurist, statsviter og økonom. I dag jobber han med å skape innovative og sosiale løsninger innen mangfold og integrering.

- For å komme hit jeg er i dag, har jeg måttet være ti ganger bedre enn alle andre. Min opprinnelige plan var å bli diplomat. Men nå er jeg blitt entreprenør fordi jeg vil påvirke og inspirere med ordets makt, sier Mohammadi som også er foredragsholder med spesialitet på integrerings- og mangfoldsspørsmål.

Vil fjerne utenforskapet
Milad Mohammadi har holdt foredrag for over 300.000 mennesker i hele Skandinavia. Han har en drøm om å forandre hele Skandinavia innen han fyller 30 år. I dag er han 27. For ham handler dette engasjementet om at alle mennesker fortjener et likeverdig liv – uansett hvilken bakgrunn de har og hvilke egenskaper de har.
- Å endre verden er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten. Jeg kjemper spesielt for mennesker som ekskluderes, segregeres og som har en annen etisk bakgrunn. Jeg ser at våre ulikheter er vår største mulighet, sier han.
Denne våren besøkte han Kommunalpolitisk toppmøte for å snakke til over 500 ordførere, rådmenn og kommunalt ansatte fra hele Norge.

Valgte livet
- Da jeg var liten, hadde jeg det skikkelig dårlig. Jeg passet ikke inn, forteller han. Mohammadi var overvektig og utilpass. Han kom til Sverige fra Iran to år gammel. Flukten hadde gitt familien traumer. Hans økonomiutdannede foreldre fikk aldri jobb som økonomer i sitt nye hjemland. Han forsto ikke hvorfor han hadde det dårlig. Hvorfor han ikke fikk venner.

- Til slutt hadde jeg et valg mellom to ting. Enten kunne jeg ta livet av meg, eller så kunne jeg bli et fantastisk menneske. 13 år gammel bestemte jeg at jeg skulle bli noe. Jeg skulle bli den mest fantastiske personen i hele verden, sier Mohammadi. Han satset hardt på skolen og på utdanning. Han mener at nettopp utdanning av barn og unge er nøkkelen til «innenforskap» i samfunnet.
- Utdanning er det viktigste vi kan satse på for å styrke barn, ungdom og hele familier. 

Når Milad foreleser for sjefer og beslutningstakere forsøker han å få dem til å innse verdien av å ansette personer med ulik bakgrunn. Når han foreleser for ungdom forsøker han å få dem til å tro på seg selv.

Like barn leker best, men ulike barn finner på de morsomste lekene. Milad Mohammadi

Tok det ikke «lungt»
Under sin tale i Norge forteller Milad Mohammadi at han er villig til å dø for Johan Öster. Hvem er det Sveriges supertalent 2013, Morgendagens Leder, Årets taler 2014 i Sverige og Sveriges kanskje mest populære foredragsholder snakker om? Milad, som kom som flyktning og vokste opp i utenforskap med diskriminering i en betongblokk i Sverige. Hvem er dette mennesket som Milad er villig til å dø for?

- Min lærer i samfunnsfag, Johan Öster, sier Milad. – Han spurte meg: Hva vil du bli, Milad? Hva vil du påvirke og endre? Hvordan vil du at mennesker skal minnes deg? – Jeg vil forandre verden. Jeg vil forandre skolen. Jeg vil forandre Skandinavia.
- Shit, Milad, ta det lungt, svarte Johan Öster. Men Milad tok det ikke lungt.
- Mitt poeng er at vi er avhengige av at noen lytter til oss, inviterer oss med og stiller krav til oss. Vi må tro på hverandre. Vi må spørre hverandre: Hva vil du? Vi må spørre hverandre: Hva kan du? Og vi må våge å være sårbare.

Informasjon fra Järvaskolan om hva elevene som går der kan forvente seg. 

Skolen skal tro på elevene
Milad vil påvirke omgivelsene for igjen å påvirke samfunnet. Mennesker i segregerte områder, som han selv voksne opp i, står hans hjerte nærmest. Derfor ville han starte en grunnskole som er mye mer enn en vanlig skole.
- På denne skolen skal barna få ha grenseløse drømmer. De skal få utvikle sitt potensial. Denne skolen skal være åpen – bygget skal brukes av foreninger, idrettslag og av det sivile samfunnet hver dag. Vi skal også jobbe med foreldrene i utenforskapsområdene. De skal få språktrening og vi skal lete etter arbeidsmuligheter. Denne modellen skal inspirere skoler i Sverige og i Norge til hvordan vi jobber med inkludering for å løse utfordringene. Jeg skal bevise at de største mulighetene vi har i vårt samfunn er barna, ungdommene og familiene som bor i disse områdene.

Hør i denne videoen hvordan Milad samlet inn 15 millioner kroner på 3 1/2 år. 5 millioner mer enn de behøvde for å starte skolen. Og om at 250 lærere søkte seg til 14 lærerstillinger da utlysningen ble lagt ut.

Vil styrke selvfølelsen
Høsten 2016 startet Milad Järvaskolan, en ungdomsskole som fokuserar på å styrke selvfølelsen og troen på seg selv hos ungdommer i utsatte områder, sammen med Amir Sajadi og Helya Riazat. Skolen drives av en ideell stiftelse, Roya Foundation, som ikke tar ut overskudd. Alle elever får også en praksisplass hos det lokale næringslivet og en mentor som skal fungere som et forbilde. 140 elever har gått der første året. I løpet av et par år vil de utvide til å bli barneskole også. Alle kan søke seg til skolen. 

- Alle må ta på seg rollen som forbilde. Jeg vil fortsette å kjempe for et samfunn som ser barnas og ungdommenes potensial. At vi er ulike, er vår største mulighet.    
Milad bestemte seg tidlig for å bli noe. Han ble rektor på sin egen skole som skal sprenge grenser for forestillingen om den tradisjonelle skolen.
- Skolen må ta mer sosialt ansvar, er hans mantra. Han kjemper for barn og unge som faller utenfor. Vi er avhengige av forbilder, sier Milad. Nå er han selv blitt ett. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: - Ulikhet er vår største mulighet