Utdanning og oppvekst

Marias 17. mai-tale

Seks ungdommer holdt taler og appeller i Radøy kommune på grunnlovsdagen. En av dem er Maria (16). Hun er opptatt av at vi må ta vare på hverandre og respektere hverandre.

Marias 17. mai-tale
Maria Stevnebø Rye (16) er engasjert i ungdomsrådet i Radøy kommune og går i 1. klasse på helse- og sosialfag. Foto: Privat

”Vi må bry oss, og ikke bare avvise de som har det vanskelig, det gjelder oss alle sammen.“ - Maria (16)

Kjære barn, ungdommer og voksne.

Dagen vi feirer i dag er først og fremst for å hedre og hylle vårt fedreland for alt det er verdt. I Radøy kommune har vi et flott lokalt samfunn. Barn og ungdom står i sentrum og dugnadsånden er sterk.

I kommunen vår har vi ungdommer en sentral rolle. Ungdommene i kommunen utvikler seg og kommer med positive utviklinger. Lag og organisasjoner står på for at barn og ungdom skal ha et fritidstilbud. Frivillige står på for at prosjekter skal bli fullført. Vi kan for eksempel ta kunstgress banen. Cirka 50 frivillige sto på for å fullføre dette. Det viser hvor stor dugnadsånd vi har her på Hordabø, og det er jeg stolt av.

Jeg tror ungdommer opplever Radøy som en positiv plass å vokse opp. For noen år tilbake valgte kommunen å satse på en ungdomskoordinator, selv om kommunen hadde dårlig råd. Dette virket positivt og ungdomsmiljøet har nå endret seg og godt oppover i en positiv retning.

Hvordan er det egentlig å være ung i dag? Jeg tror mange av de voksne tror det er veldig lettvint. Og på en måte så er det det. Samtidig krever samfunnet mye av oss ungdommer.

Samfunnet krever at vi får gode karakterer, at vi alltid skal være perfekte og at det skal bli noe av oss.

Å prestere på ditt beste hele tiden, er ikke den letteste jobben i verden, spesielt når det kommer til skole. Siden 1974 har studiepoengene bare gått opp. Det vil si at karakterene for å komme inn på en høyskole eller universitet er høyere enn før. For å komme inn på sykepleie er minste studiepoeng 38. Det er kanskje noe av det voksne mener at vi egentlig ikke bryr oss om, men videregående opplæring er noe av det viktigste for meg og mange andre ungdommer. 

Det er mange ting vi tar for gitt. Vi lever i et land der de aller fleste har god økonomi og vi har tilgang på det meste, og ja jeg setter pris på det. Det er nødvendigvis ikke penger og ting som skaper lykke. For meg er det langt viktigere å ha gode venner, en familie som bryr seg om meg og et trygt samfunn å vokse opp i. Et samfunn der vi kan være sikre på at vi vil få jobb, finne et godt sted å bo og la våre egne barn vokse opp i.

For å skape et fellesskap i et så lite samfunn som her på Radøy må vi først og fremst respektere hverandre. I et samfunn har vi alle ulike regler, verdier og normer på grunn av ulike bakgrunner og en annen kultur. Vi må akseptere hva andre mener, men vi trenger ikke nødvendigvis å være enig med dem. Ytringsfrihet er en frihet alle mennesker har for å si sin mening. Noe av det viktigste med et samfunn, er respekt og aksept.

For at vi mennesker skal ha det bra er vi avhengig av nærheten til andre mennesker. Mennesker lever i samfunn fordi vi trenger hverandre. Mennesker trenger mennesker. I et fredelig samfunn med like rettigheter, må man orke å høre på hverandre og prøve å forstå hverandre. 

For å få et samfunn der andre har det bra, må du selv gjøre en forskjell. Det å vise omsorg bare en mor og far kan gi. Være hyggelig mot dem du møter på butikken. Vi må bry oss, og ikke bare avvise de som har det vanskelig, det gjelder oss alle sammen. På den måten kan vi alle gjøre en forskjell. Vi må ta ansvar for hvordan vi selv oppfører oss. Du kan med din vilje og kraft gjøre en forskjell. For din nabo, kollegaen din eller for lokalsamfunnet. Mange små handlinger er det som gjør Radøy og Norge bedre.

Rundt om i verden skjer det forferdelige ting. Vi har store drømmer om en bedre verden, en verden hvor barna våre, barnebarn og deres barnebarn kan leve trygt og godt. Uten noen bekymringer. Vi har alle store drømmer, mange er veldige ulike. Men vi må fortsatt begynne med det små. Vi må akseptere andres meninger, tro, livssyn, seksualitet, deres valg og ta vare på hverandre, i stede for å kritisere og tro at vi vet og kan alt.

Det ungdommer i Radøy er flinke til er å respektere hverandre. Vi respekterer andre sine meninger, tro, livssyn og seksualitet.

I dag feirer vi vår grunnlov. Grunnloven ga rettigheter til hvert enkelt menneske uavhengig av kjønn og status. Vi står her for å feire vår grunnlov som ble skrevet av 112 menn på Eidsvoll 17.mai 1814. Norge er nå blitt et fritt land, og vi har nå rett på å si det vi mener.

Jeg vil si takk til alle som står på og jobber for barn og ungdommer her i kommunen. Takk til foreldre, politikere, lærere og frivillige som står på for ungdommer og jobber for dem.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Marias 17. mai-tale