Utdanning og oppvekst

Barnas høyeste beskytter

- Jeg blir opprørt når barn ikke får den hjelpen de har rett og krav på, sier barneombud Anne Lindboe. Første bud for å hindre utenforskap må være å prioritere barn og unge, mener hun.

Barnas høyeste beskytter
Illustrasjon av Anne Lindboe.

”Barn forteller at der en lærer har nulltoleranse for mobbing, så nytter det!“ - Anne Lindboe

Det er klart det gjør inntrykk å se hvordan systemet sviker når barn har bedt om hjelp og voksne ikke har reagert. Spesielt dramatisk blir det når det kan gå mange år uten at noe skjer, sier hun.

Nyttårsaften 2015 døde en ung jente (13) av avmagring etter årevis alvorlig mobbing. Barneombudet er bekymret for at systemet som skal ivareta barna i kommunene ikke er gode nok.

Nulltoleranse mot mobbing
- Vi får veldig mange mobbesaker til oss på kontoret. Det forundrer meg hvor lang tid det tar før noe skjer og hvor mye barn er forventet å tåle, sier hun.

Det kan se mørkt ut. Det kan virke håpløst. Mange kommuner, skoleledere og lærere kan føle seg maktesløse overfor mobbing. Men det er de voksne som må ta grep, som må vise at det er alvor, mener barneombudet.

- Barn forteller at der en lærer har nulltoleranse for mobbing, så nytter det! Det er helt grunnleggende å jobbe godt forebyggende. For eksempel at en skoleleder har mobbing høyt på sin agenda gjennom hele skoleåret. Og dersom du står overfor et barn som har det vanskelig: Da er det viktig å gripe inn raskt. Ellers ender det opp med en skadet sjel, sier hun.

Våg å ta feil  
Barneombudet sitter på kanten av en rød sofa. Hun er vennlig, vever og smiler ofte, men hun blir veldig tydelig, bestemt og alvorlig når hun snakker på vegne av barna som har det vondt.

- Jeg tror mange har vanskelig for å ta inn over seg hva barn faktisk kan bli utsatt for, men jeg syns det er underlig at så mange voksne er så redd for å ta feil at de ikke varsler om mulig omsorgssvikt. Perspektivet burde jo ligge på hva som skjer med dette barnet dersom de ikke melder ifra, sier hun.

Lindboe oppfordrer alle som jobber i kommuner til å tørre å si ifra, ta på alvor det barnet sier og ta kontakt med barnevernet dersom de er i tvil.

Vold mot barn
Det er også en annen gruppe barn barneombudet har et stort og bankende hjerte for: De som er utsatt for vold av sine nærmeste. Christoffer ble funnet død i sin seng i 2005 med omfattende hodeskader. Han ble en vekker for hele Norge om systemene som svikter i beskyttelsen av barn.

- Vi har fortsatt et godt stykke å gå for å sikre at barn i utsatte og sårbare situasjoner får god nok hjelp, sier Lindboe.

Hun er utdannet lege og har jobbet med et felt innenfor barnemedisin som heter sosialpediatri, avdelingen for seksuelle overgrep og vold, kjønnslemlestelse, spiseforstyrrelser og mishandling. Før hun begynte i jobben som barneombud så hun barn som hadde vært stengt inne i tørketromler, blitt brent med sigaretter, blitt pisket med belte og slått med balltre.

– Jeg har mistet alle illusjoner om at alle folk er greie mot barna sine, sa hun i et intervju med Tønsberg blad for to år siden.

Utenforskap rammer barn
- Det er klart at for de aller fleste er Norge et veldig godt land å vokse opp i sammenliknet med resten av verden. Samtidig er det viktig å være klar over at mange norske barn blir utsatt for ganske alvorlige menneskerettighetsbrudd, sier Lindboe.

Hun minner om at ett av ti barn opplever omsorgssvikt.  Det vil si så mange som en eller to i hver klasse. Utenforskap rammer mange barn i Norge – både direkte og indirekte. 290.000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk, som gjør at de sliter i hverdagen. 84.000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

- Utenforskap rammer kanskje barn og unge aller hardest. Det kan være ulike faktorer, men vi vet at det som er felles er at barna kjenner på en sterk ensomhetsfølelse. Både barnefattigdom, foreldre som ruser seg eller høyt konfliktnivå kan føre til at barn utvikler psykiske problemer, sier hun.

Provoserende og kunnskapsløst   
Utenforskap sto på agendaen i fjor da hele landets kommunetopper møttes til Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting i Kristiansand. Anne Lindboe mener hele kommunens politikk bør gjennomsyres av barn.

Hun mener det er synd at det er så stor forskjell på kommuner i hvilken grad de har oppmerksomhet på tjenester for barn og unge.

- Det er bekymringsfullt at hvor du bor i landet påvirker det tilbudet du får. Det er klart at det er forskjell fra kommune til kommune, men barnets behov er universelt. Det er noen ting som bare må på plass i alle kommuner, sier hun.

Derfor fikk barneombudet kaffen i halsen da hun leste i avisene at pengene som skulle gå til 300 nye helsesøstre i kommunene gikk til andre ting, som asfalt og til å dekke underskudd.

- Det syns jeg faktisk er på grensen til provoserende. Det er både kunnskapsløst, uredelig og veldig lite klokt med tanke på hvor viktig denne tjenesten er for barn og unge, sier hun.

Skolehelsetjenesten: Noe av det aller viktigste
I kommunen lever barnet livet sitt. Sånn sett er kommunepolitikk langt viktigere for barna enn storting- og regjeringspolitikk.  Barneombudet blir engasjert når hun får snakke fritt om hva som er viktig for at barn og unge skal trives og ha det bra i sin kommune. Og skolehelsetjenesten, som er «tilgjengelig for alle – alle kan gå og banke på den døra», er noe av det aller viktigste!

- Skolehelsetjenesten er kjempeviktig for barn og unge. Det er deres lavterskeltilbud. Barn og unge har ikke samme tilgang på fastlege og spesialister. Så skolehelsetjenesten er stedet å gå når de sliter med alt fra mobbing til vanskelige ting i familien, skoletretthet eller spiseforstyrrelser, sier hun.

Fakta om Anne Linboe

  • Barnelege og barneombud fra juni 2012.
  • Lindboe har tidligere arbeidet som overlege ved Oslo Universitetssykehus og ved Statens Barnehus
  • Barneombudet ble opprettet i 1981. Barneombudet har mandat fra Stortinget til å overvåke at norske myndigheter forholder seg til barnekonvensjonen. I tillegg er Barneombudet barn og unges talsperson, og jobber for barns rettigheter. 

Ta unge med på råd
Anne Lindboe er også opptatt av barn og unges medbestemmelse i kommunen, at de blir tatt med på råd.

- Barn og unge er opptatt av å bli hørt på lik linje som oss voksne. Alle kommuner bør involvere egne barn og unge, til alt fra ungdomsråd til å drive politikkutforming. Også er det viktig at ungdomsrådet får jobbe med viktige saker. Ikke bare med menyen i kantina altså, men reelle saker som angår barn og unge, sier hun.

For det tredje mener Lindboe at kommunen bør ha ekstra oppmerksomhet på barnas hjemmesituasjon.

- Barn trenger å bo et sted der de føler seg trygge og kan ha med venner hjem. Det sier seg selv at det å la barn dele oppgang med tunge rusmisbrukere er uholdbart. Dermed blir de både utrygge og utenfor. De kan aldri ha bursdagsselskap, fordi de ikke kan ha med seg noen hjem.

Barneombudet er opptatt av at kommunen bidrar til at livet til sårbare barn blir så likt som mulig andre jevnaldrende barn.

Å satse på barn er vinn-vinn
Før kommunevalget laget Barneombudet en huskeliste for gode barnepolitikk til alle kommunepolitikere. Der minner hun blant annet om at det å satse på barn er en «vinn-vinn-situasjon».

- Hvis du ikke prioriterer tjenester som er viktige for barn og unge, så er det økt risiko for at du får voksne som strever og som ikke er bidragsytere. De blir kanskje uføretrygdet eller lever på kanten av loven. De blir en stor utgiftspost, sier hun og viser også til en undersøkelse utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), som viser at kommuner som prioriterer forebyggende helsetjenester for barn og unge har mindre utgifter til de mest alvorlige barnevernstjenestene.

Vaktbikkje til tross - til slutt har barneombudet lyst til å skryte litt:

- Jeg har lyst til å skryte av det kommunale barnevernet og alle de fantastiske menneskene som jobber der ute. Vi bør være klar over at vi er blant de beste på barnevern i verden. Det er få andre land som har så stor oppmerksomhet på at barn som ikke har et godt hjem skal ha et alternativ, sier hun. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Barnas høyeste beskytter