Utdanning og oppvekst

Årets viktigste dag

Det er august og første skoledag er på trappene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener kommuner som skoleeiere bør ha høye ambisjoner på vegne av alle barna som begynner på skolen. Han ønsker alle elever og lærere lykke til med skolestart.

Årets viktigste dag
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener norsk skole i dag er langt bedre enn da han begynte på skolen for 32 år siden. Foto: Kunnskapsdepartementet

”Første skoledag er også en feiring av Norges viktigste institusjon og en hyllest til dem som har Norges viktigste jobb - lærerne. “ - Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

Tiden er inne for trippende føtter, sommerfugler i magen og stolte foreldre samlet i skolegården. Skolesekken er pakket og blyantene spisset. Første skoledag er en dag for minneboka. 63.000 seksåringer står i disse dager på terskelen til skolen. Noen kommuner hadde første skoledag denne uken, mens Osloskolen og en rekke andre kommuner har første skoledag mandag 21. august.

- Nå er endelig dagen her som mange har ventet lenge på. Første skoledag er også en feiring av Norges viktigste institusjon og en hyllest til dem som har Norges viktigste jobb - lærerne. Lykke til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til alle lærere og rektorer som ønsker nye førsteklassinger, foresatte og elever velkommen etter ferien.

Isaksen har også noen gode råd til hva foreldre kan gjøre for å forberede og følge opp barna sine på best mulig måte.

- Det er selvfølgelig viktig å snakke om skolestart. Lærerne forteller meg at  det viktigste er at barna må være nysgjerrige. Det er ikke avgjørende å kunne lese og skrive slik mange tror. Det er viktigere at  de kan enkle ting, som at de sier ifra når de har noe på hjertet, går på do og kler på seg selv, sier han.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på sin første skoledag for 32 år siden. Foto: Privat

Viktig å bli sett
Det er 32 år siden Isaksen hadde sin først skoledag på Stridsklev barneskole i Porsgrunn. Han har fremdeles dagen friskt i minne.

- Jeg husker følelsen av å stå i skolegården og holde hånda til mamma og pappa. Jeg hadde gruet og gledet meg flere uker i forveien. Og så kom vi inn i klasserommet. Han som satt ved siden av meg var en ganske irriterende fyr den gangen, men han er faktisk en av mine beste venner i dag.

Som elev var kunnskapsministeren engasjert og glad i å lære, men han kunne også være ganske bråkete og urolig. Spesielt én lærer ble svært viktig for ham.

- Kirsten Melum var min frøken, som vi kalte henne da. Hun ble utrolig viktig for meg. Jeg var nok litt urolig og bråkete, men hun så forbi dette og så meg, sier han.

Isaksen mener at lærerens viktigste jobb er å sørge for at alle elever opplever at de blir sett fra første skoledag.

- Karsten og Petra i barnebokserien snakker om å «gruglede» seg. Det er jo en utrolig spennende dag, og seksåringene møter en til nå helt ukjent verden. Det aller viktigste lærerne gjør er å bidra til at elevene føler seg trygge.

Nulltoleranse for mobbing
Isaksen er helt sikker på at norsk skole er langt bedre i dag enn for 30 år siden.  

- Vi er blitt flinkere til å følge opp forskjellige elever. Ved å satse på videreutdanning har vi fått mer kompetente lærere og ikke minst så er vi mer oppmerksomme på trivsel og tiltak mot mobbing, sier han.

Kunnskapsministeren mener at alle skoler må ha nulltoleranse mot mobbing og må ha dette høyt på agendaen.

- Det er en regel som gjelder for alle kommuner og skoleeiere: Systematisk arbeid over tid finnes det ingen erstatning for. De skolene som gjør det dårligst, er de som ikke har mobbing på agendaen. En aktiv skole kan trå feil, for eksempel med rapportering, men jeg er mye mer redd for dem som ikke engasjerer seg, sier han.

En oppfordring til kommunene
Isaksen mener kommuner som skoleeiere bør ha høye ambisjoner på vegne av alle barna som begynner på skolen.

- Det er lett å skylde på et lavt utdanningsnivå i kommunen eller en høy andel innvandrere hvis resultatene uteblir. Men vaksinen mot frafall er høyere forventninger kombinert med omsorg.

Han er også overbevist om at selv små kommuner trenger oppvekstsjefer som har et overblikk.

Rundt 66.000 lærere arbeider i grunnskolen i Norge. I 2017 skal over 6.000 i gang med videreutdanning. Det er kunnskapsministeren godt fornøyd med.

- Lærere trenger faglig påfyll gjennom et langt liv i skolen. Det er for eksempel stadig ny forskning  på de beste læringsmetodene for at elever blir gode lesere. Derfor må lærerne få ny kunnskap om dette for å utvikle seg. Også lærere har mye å lære, sier Isaksen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Årets viktigste dag