Tidligere utgaver av Kommunespeilet

Magasinet Kommunespeilet har tidligere blitt utgitt fire ganger i året som innstikk i Kommunal Rapport. Under kan du finne lenke til alle tidligere utgaver.

Tidligere utgaver av Kommunespeilet
Kommunespeilet - nå også som digitalt magasin!

Kommunespeilet - de gode historiene fra kommune-Norge.

2014

I første nummer av Kommunespeilet besøkte vi Bergen kommune, som bosetter stadig flere flyktninger.

Kommunespeilet No 1 2014

I utgave No 2 2014 av Kommunespeilet besøkte vi Sarpsborg kommune, der innbyggerne selv får være med på å prøve ut tekniske hjelpemidler i hverdagen.

Kommunespeilet No 2 2014

I utgave No 3 2014 av Kommunespeilet besøkte vi lille Røst kommune, som har gått fra røde tall til medvind i økonomien.

Kommunespeilet No 3 2014

I utgave No 4 2014 av Kommunespeilet besøkte vi Drammen kommune som har som ambisjon å få Norges beste barnehager.

Kommunespeilet No 4 2014

2015

I utgave No 1 2015 av Kommunespeilet skrev vi blant annet om Miljøpakken Trondheim, som har ført til at stadig flere trøndere lar bilen stå og setter seg på sykkelsetet.

Kommunespeilet No 1 2015

Utgave No 2 2015 av Kommunespeilet ble viet skole som tema. Vi dro til Førde, kommunen som har blitt best i landet med langsiktig arbeid med en kollektiv kultur.

Kommunespeilet No 2 2015

Utgave No 3 2015 av Kommunespeilet handlet om folkevalgtrollen. Prosessveileder Arne Kvensjø reiste Nord-Norge rundt for å hjelpe de folkevalgte på rett kurs. Vi ble med da han besøkte Dyrøy kommune og tidligere ordfører Randi Lillegård.

Kommunespeilet No 3 2015

I utgave No 4 2015 av Kommunespeilet besøkte vi Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter i Nøtterøy kommune. Deres satsing på flere mannlige ansatte har gitt høyere trivsel både blant ansatte og beboere.

Kommunespeilet No 4 2015

2016

Utgave No 1 2016 av Kommunespeilet ble viet et stort tema, nemlig utenforskap. Utenforskap var tema på Kommunalpolitisk toppmøte og Landstinget 15. - 17. februar 2016.

Kommunespeilet No 1 2016

I utgave No 2 2016 av Kommunespeilet møter vi blant annet Vilde Adolfsen som sier barnevernet reddet livet hennes. Åtte av ti foreldre er fornøyde med hjelpen de har fått fra barnevernet. Vi møtte noen av de i Sandnes kommune.

Kommunespeilet No 2 2016

I utgave No 3 2016  av Kommunespeilet møter vi blant annet rådmann Lars Bjerke. Han engasjerer innbyggerne for å bygge et inkluderende arbeidsliv og et godt lokalsamfunn i Asker kommune.

Kommunespeilet No 3 2016

I utgave No 4 2016 av Kommunespeilet viser vi frem noen eksempler på kommuner som ser hvor viktig det er å prioritere folkehelse - også i budsjettet.

Kommunespeilet No 4 2016

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Tidligere utgaver av Kommunespeilet