Ordførerpraten

Tom Staahle (FrP), ordfører i Ullensaker kommune

Ordfører Tom Staahle (45) beskriver Ullensaker som «porten mot verden» med landets hovedflyplass i kommunen sin. På grunn av kommunens næringsutvikling ønsker han seg nå et høyskoletilbud.

Tom Staahle (FrP), ordfører i Ullensaker kommune
Tom Staahle er ordfører i Ullensaker.

Nevn tre gode grunner for å besøke din kommune:
Først og fremst er Ullensaker en kommune med fantastiske mennesker som gjør at du føler deg velkommen. Innbyggerne er en god blanding av de som er oppvokst her, sammen med stor tilflytting. Mange flytter hit uten et nettverk og det skapes gode relasjoner mellom mennesker som ønsker å hjelpe hverandre og som er glad i å ta vare på kommunen sin.

Den andre grunnen er at vi er «porten mot verden». Med landets hovedflyplass i kommunen er det enkelt å besøke oss. Herfra har vi tilgang til hele verden. Våre innbyggere kan reise og utforske og deretter komme hjem til Ullensaker.

Ullensaker har et bredt kultur- og handelstilbud med en by i vekst. Men vi har også fantastiske friluftsmuligheter for skigåing, bading, sykling, turløyper og mye mer. Det er fint å kunne tilby både bylivets sjarm og naturens ro på én gang. Du blir glad av å besøke Ullensaker – garantert.

Vinterlandskap i Ullensaker. Foto: Ullensaker kommune.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Det er mange spennende kommuner i Norge, men hvis jeg skal velge én blir det Mandal. Sørlandet er en fantastisk landsdel om sommeren med båtliv, blide mennesker og gode opplevelser. Så har min gode venn og kollega Alf Erik Andersen solgt inn Mandal som en perle og det tror jeg han på. Vi har også litt å snakke om som to av fire FrP-ordførere i det ganske land. Et besøk i Mandal med et godt måltid, godt selskap og gode historier en vakker sommerkveld virker som en sikker vinner.

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Det er ikke noe som direkte har overrasket meg ved å være ordfører. Jeg er opptatt av å være forberedt når jeg går inn i noe, og hadde derfor reflektert mye over hva som ville møte meg i rollen som ordfører. Det er et privilegium å være ordfører i Norges mest spennende kommune. Det er en enorm bredde i arbeidshverdagen; fra å møte enkeltmennesker, lede politiske prosesser, møter med næringsliv og organisasjoner, utvikle kommunen og sikre Ullensaker og dens innbyggere best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Som en av Norges største vekstkommuner er det mye for en ordfører å engasjere seg i og det er faktisk den mest spennende jobben man kan ha.  

Hvilken snor klippet du sist?
I Ullensaker klippes det mange snorer, gjerne flere i løpet av uken og det er jeg veldig glad for. En av de siste var åpningen av Pharmaq`s nye senter for produksjon av antigener for bruk i marin vaksine. Et fantastisk anlegg som jo er litt unikt i en innlandskommune, men som jo passer inn i en kommune som er innovativ, slik Pharmaq er innen en viktig industri landet satser på å utvikle videre. Om kort tid skal jeg klippe snoren og åpne en ny ungdomsskole til 750 elever, LHL-sykehuset og vårt nye Helsehus med blant annet interkommunal legevakt, samt nytt lokalmedisinsk senter. Er det rart man blir glad?

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
Jeg bruker Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Min filosofi er å være tilgjengelig for folk, så derfor praktiserer jeg 24/7/365 regelen. Alle som kontakter meg får svar – det være seg i sosiale medier eller via andre kanaler. Jeg er opptatt av at terskelen for å ta kontakt skal være lav. Derfor er kontordøren åpen og telefonen på hele tiden. I sosiale medier deler jeg små og store saker. Jeg legger ut kontinuerlig oppdateringer, bilder og tidvis videoer. I tillegg har kommunen en aktiv strategi for sosiale medier og kontakt med våre innbyggere og omgivelser. Sosiale medier er gode virkemidler for å nå ut til mange.

Hva mangler i din kommune?
Ullensaker kommune er med Jessheim som regionby et sentrum for 110.000 innbyggere på Øvre Romerike. Det vi mangler her oppe er et høyskoletilbud. Med den næringsutviklingen som skjer her og de muligheter som ligger med Gardermoen, landets største næringspark under utvikling med plass til opp mot 30.000 arbeidsplasser, og etablering av det nye LHL-sykehuset, er det ingen andre steder i landet hvor det er mer tilrettelagt for å etablere en ny høyskole. Samspillet mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og en vekstregion som Øvre Romerike er det mest optimale man kan finne. Her er det korte beslutningslinjer – så det er bare å ta kontakt. Tomter finnes og JA-stempelet er klart.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i kommunen?
Vi leverer et meget godt og omfattende tjenestetilbud til våre innbyggere. Det er mange dyktige medarbeidere i kommunen som hver dag leverer høy kvalitet på våre tjenester. Nettopp det å levere et bredt og godt tilbud til alle innbyggere er noe av det jeg er mest stolt av. Vi har gjort enorme investeringer i skolebygg, sykehjem, barnehager og idrettsanlegg for å møte veksten, samtidig som vi har klart å utvikle et bredt samarbeid med kultur og frivillig sektor. Det har gjort at våre innbyggere rapporterer tilbake gjennom undersøkelser at Ullensaker er en fantastisk kommune å bo i. Det gjør meg veldig stolt. Vi opplever også at skolene våre oppnår stadig bedre resultater på nasjonale prøver og vi har utviklet en effektiv kommune uten eiendomsskatt. Evnen til effektiv administrasjon, korte beslutningslinjer, effektiv og smart tjenesteleveranse og fokus på innbyggerne er suksesskriterier for å lykkes.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din - hva ville du brukt de til?
Vi har satset mye på tiltak for ungdom i kommunen. Vi har gode ungdomsklubber, kulturskoletilbud, idrettstilbud i toppklasse og vi har utekontakter som er tilstede der ungdommer er. Vi har nettopp opprettet et ungdomsråd som skal gi råd til kommunestyret i saker som angår ungdom. Ungdommene er spesielt viktige for oss, de skal ta vare på  kommunen vår i fremtiden. Derfor tenker vi at vi alltid kan bli bedre på tiltak for ungdom. Skulle jeg trekke frem et konkret tiltak rettet spesifikt mot ungdom, ville jeg vektlagt enda flere møteplasser for ungdom hvor de kan møte andre unge og trygge voksenpersoner. I det ligger det mye forebygging i en tid der stadig flere unge sliter med psykisk helse.

Fakta om Ullensaker kommune

Ordfører: Tom Staahle (FrP)

Areal: 252,46 km²

Folkemengde: 35.102

Fylke: Akershus

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Tom Staahle (FrP), ordfører i Ullensaker kommune