Ordførerpraten

Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesordfører i Rogaland

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (54) er stolt av Rogalands vedtak om nullvisjonen, et tiltak som skal hindre at ungdom faller fra videregående skole. Hun tror at et slikt tiltak er med på å hindre arbeidsledighet blant unge.

Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesordfører i Rogaland
Solveig Ege Tengesdal er fylkesordfører i Rogaland.

Nevn tre gode grunner for å besøke Rogaland: 
Det er vanskelig å begrense seg til bare tre grunner! Rogaland er et utrolig spennende og mangfoldig fylke. Det er mulig at «Et Norge i miniatyr» er et forslitt og mye brukt uttrykt, men det passer veldig godt på oss. Vi har flotte strender både nord og sør i fylket som innbyr til bading, soling og, ikke minst, til surfing. Det er kort vei til fantastiske naturopplevelser med Lysefjorden og Preikestolen som er både det mest besøkte og fotograferte reisemålet. 

Rogaland har en spennende blanding av hektisk storbyliv med Stavanger og Sandnes som de største, tett fulgt av Haugesund som ikke minst er kjent for den norske filmfestivalen. I tillegg må jeg jo nevne noen av alle de mindre tettstedene og også kommunene våre som byr på helt spesielle opplevelser; Sogndalstrand, Egersund, Sauda, Skudeneshavn, Finnøy, Kvitsøy og Utsira. For ikke å glemme Jæren som har et helt unikt landskap der havet går i ett med himmelen. Jeg skulle gjerne nevnt alle de 26 kommunene i fylket som hver for seg byr på unike opplevelser. Sist, men ikke minst; vi har et bredt sammensatt næringsliv som kanskje nettopp på grunn av den store omstillingen mange er midt oppe i, etterspør og tilbyr mange nye og spennende jobbmuligheter. Vi er nok best kjent for bred kompetanse innen olje- og gassproduksjon, men vi har også solid kunnskap og kompetanse innenfor fornybar energi, digitalisering og teknologiske løsninger innen landbruk, havbruk og industriell matproduksjon. 


Preikestolen i solnedgang. Foto: Reisemål Ryfylke.

Hvilken annen fylkeskommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Jeg kunne godt tenke meg å besøke Nordland. Det er et stort fylke med mange flotte reisemål, ikke minst Lofoten. Det hadde vært veldig spennende å høre hvordan de jobber og satser på naturbasert reiseliv og hva det bidrar til av næringsutvikling og sysselsetting.

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Det må være muligheten du har til å bli hørt på tvers av alle nivåer og ulike instanser. Når en fylkesordfører eller en ordfører stiller spørsmål eller tar opp en sak, så betyr det at du faktisk representerer et helt fylke eller en hel kommune. Det blir møtt med respekt og det fyller meg samtidig med en viss ydmykhet. Vi er valgt inn i en slik oppgave for en begrenset tidsperiode og den må vi bruke så godt vi kan, til det beste for de innbyggerne vi er fylkesordfører eller ordfører for.

Hvilken snor klippet du sist?
Det var i forbindelse med åpningen av en oppgradert fylkesvei på Karmøy, Spannavegen. Der har en delstrekning nå fått en miljøprioritert gjennomkjøring som setter hensynet til bomiljø og mye trafikanter først. Snorklippingen ble gjort i strålende sol og i godt samarbeid med Karmøy kommune og Statens vegvesen. Det er alltid kjekt å klippe snorer enten det er i forbindelse med skolebygg, veier eller gang- og sykkelveier.

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
Jeg bruker Facebook mest og det er vel det sosiale mediumet jeg syns er enklest å bruke.  Jeg sender en snap innimellom, men mottar nok flere enn jeg sender. Det er en stund siden jeg la ut noe på Instagram som jeg egentlig synes er best på deling av bilder. Twitter leser jeg kun sporadisk for å være oppdatert på hva toppolitikere og samfunnsdebattanter er mest opptatt av.

Hva mangler i din fylkeskommune?
Større muskler til å kunne bidra enda mer i den regionale utviklingen. Både regionale utviklingsmidler og midler til regionale kulturanlegg har blitt redusert de fire siste årene. I motsetning til kommunene, så har vi heller ikke fått tilført ekstra midler verken til renovering av skolebygg eller til å dekke opp vedlikeholdsetterslepet av fylkesveiene.  Begge deler kunne vært aktuelle motkonjunkturtiltak i en krevende omstillingsperiode for fylket vårt.


Åker i Jæren i Rogaland. Foto: Reiseliv Ryfylke.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i fylkeskommunen?
Det er mye å være stolt av i fylkeskommunen. Mye handler om tidligere politiske beslutninger som realiseres i denne fylkestingsperioden, blant annet offisiell åpning av Sandsfjord bru i Suldal kommune som binder oss bedre sammen som fylke. En viktig politisk beslutning som ble tatt ved starten av denne perioden var nullvisjonen mot frafall i videregående opplæring. Denne henger godt sammen med at vi har fått på plass et mobbeombud – en svært viktig politisk sak for KrF som hadde jobbet for det i flere år. Nullvisjonen preger vår måte å jobbe på overfor ungdommene våre både politisk og administrativt. Det pågår et svært systematisk arbeid i møtet med den enkelte ungdom som kan stå i fare for å falle ut av videregående opplæring og fagopplæring. Allerede for et år siden utvidet vi også retten til videregående opplæring. Ledighetsstatistikken viste altfor mange ungdommer som ikke hadde fullført videregående. Svært mange av disse har vi klart å få tilbake på skolebenken for nettopp å fullføre en videregående utdanning. Det er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å hindre arbeidsledighet blant ungdom, som dessverre også har vært økende i en periode med høy arbeidsledighet i fylket vårt.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i fylkeskommunen din - hva ville du brukt de til?
Jeg skulle gjerne ha kanalisert mer midler inn i det frivillige arbeidet blant barn og ungdom. Det skjer et utrolig flott arbeid i regi av frivillige organisasjoner. Midler brukt av det offentlige gir mangedobbelt tilbake og sørger for at vi når fram til langt flere enn om vi skal ordne alt selv. Tiltak som bidrar til å styrke ungdoms psykiske helse og hjelper dem til å ta gode valg i krevende situasjoner, ser jeg på som utrolig viktig.

Ordfører: Solveig Ege Tengesdal (KrF)

Areal: 9.376,66 km²

Folkemengde: 472.023

Antall kommuner: 26

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesordfører i Rogaland