Ordførerpraten

Roar Jonstang (H), ordfører i Nøtterøy kommune

Roar Jonstang (74) er den siste ordføreren som får bære Nøtterøys ordførerkjede før kommunen i 2018 blir til Færder. Han er stolt av områdets naturtilbud, men savner torsken i fjorden.

Roar Jonstang (H), ordfører i Nøtterøy kommune
Roar Jonstang er ordfører i Nøtterøy kommune.

Nevn tre gode grunner for å besøke Nøtterøy:
Først og fremst kan vi fortelle om en god prosess med bred enighet i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune frem til vi blir Færder kommune 1. januar 2018. I prosessen fikk vi god støtte av fylkesmann Erling Lae.

På Nøtterøy kan man oppleve 340.000 dekar store Færder nasjonalpark og Verdens Ende i en meget populær skjærgård utenfor Tjøme og Nøtterøy. Her er det satt i gang et treårig arbeid sammen med havforskningsinstituttet og Ytre Hvaler for å få torsken og annet liv tilbake i Ytre Oslofjord.

Til sist vil jeg trekke frem Bjønnesåsen Bo – aktivitetssenter, spesielt tilpasset beboere med demens. Her satses det på mer aktivitet og mindre medisiner, satt i system. Her serveres det fire daglige måltider med minst to valgfrie retter til hvert måltid. Omsorgsteknologi prøves ut og tas i bruk til det beste for beboerne og de ansatte, med Iphone som viktig hjelpemiddel.

Nye Færder kommune sitt styre. Foto: Nøtterøy kommune.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Jeg ville ha besøkt Asker. Kommunen oppleves som veldrevet, med dyktig administrativ og politisk ledelse.

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Det må være hvor mye oppmerksomhet og anerkjennelse av ordfører betyr for enkeltpersoner, lag og foreninger. Symbolverdien av ordførerkjedet er stort og det må bæres med verdighet. Ordførergjerningen er svært givende, ikke minst i møte med mange positive og hyggelige mennesker som det alltid er noe å lære av. 

Tidvis opplever jeg en unødvendig sammenblanding av sak og person i krevende og konfliktfylte, politiske saker ordføreren er satt til å følge opp. Personfokuset er overraskende sterkt.

Hvilken snor klippet du sist?
Jeg klippet snor under navnebyttet for en kommunebedrift fra ASVO til Via Færder. Via Færder bistår arbeidssøkende med å finne sin vei eller retning, derav via, ut i arbeid og utdanning. Seansen var en fin opplevelse med ansatte og inviterte. Nytt navn og ny giv i ny kommune.

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
Jeg bruker Facebook og Instagram mest. Disse mediene gir meg god anledning til å kommunisere med innbyggere og interessegrupper. Det er selvsagt viktig for oss politikere å følge med på politiske saker og formidling av begivenheter innbyggere eller interessegrupper er opptatt av. Jeg benytter også Facebook til å formidle viktige verdier som nytten og gleden av et aktivt friluftsliv.

Hva mangler i din kommune?
Vi mangler en ny fastlandsforbindelse etter tiår med venting. Nå nærmer det seg endelig en løsning. Svømmehall står også på ønskelisten, og det får vi antageligvis til i et samarbeid med nabokommunen Tønsberg. Vi savner også torsken i fjorden!


Roar Jonstang på sykkeltur. Foto: Nøtterøy kommune.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i kommunen?
Jeg er stolt av at kommunen er et godt sted å bo for alle, både barnefamilier og eldre, slik jeg hører det. Tiltak som nye, moderne skolebygg og helseinstitusjoner, gode kommunale tjenester og et mangfold av frivillige lag og foreninger bidrar nok til en slik opplevelse. Vi satser stadig mer på forebygging og tidlig innsats allerede i barnehagene for de som trenger det.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din - hva ville du brukt de til?
De ville jeg brukt til en søkbar pott som frivillige organisasjoner og lag kunne søkt på til tiltak for å bedre ungdoms psykiske helse. Det er spesielt mange jenter i ungdomsalderen som trenger hjelp.

Fakta om Nøtterøy kommune

Ordfører: Roar Jonstang (H)

Areal: 60,56 km²

Folkemengde: 21.748

Fylke: Vestfold

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Roar Jonstang (H), ordfører i Nøtterøy kommune