Ordførerpraten

Gunda Johansen (Ap), ordfører i Balsfjord kommune

Ordfører Gunda Johansen (66) reiser gjerne til kommuner i eget fylke for å oppleve storslagen natur og for å lære mer om hvordan det kan skapes vekst og utvikling innen landbruk. Men ordføreren trives også godt i Oslo.

Gunda Johansen (Ap), ordfører i Balsfjord kommune
Gunda Johansen er ordfører i Balsfjord

Nevn tre gode grunner foråbesøke Balsfjord:
For det første har Balsfjord en storslagen natur. Balsfjord kommune består av to fjorder, Malangen og Balsfjord, omkranset av høye fjell. Når fjordene ligger speilblanke og speiler fjellene, finnes det knapt vakrere sted på
jord. Kommunen er rik påmuligheter for friluftsliv. I de store vannene er det mulighet for fiske, og fjellene innbyr til både toppturer og rolige turer. Balsfjord er en kommune som gir både fastboende og besøkende gode opplevelser.

For det andre er jeg stolt over at Balsfjord kommune er Nord-Norges største landbrukskommune. Landbruket har stått sterkt i kommunen gjennom mange år. Balsfjord er landets største bureisingskommune, noe som gjenspeiler den statusen kommunen i dag har innen landbruk. 

Den tredje grunnen til å besøke Balsfjord, måvære at vi har et rikt idretts- og kulturliv. Et godt idretts- og kulturtilbud bidrar til spredt bosetting, nye arbeidsplasser og inkludering. På enkelte plasser lages det årlig revy. Malangsrevyen har hevdet seg nasjonalt med sine dyktige utøvere og kreative revynumre. Det skapes mye aktivitet og engasjement rundt omkring i bygdene av frivillige lag og foreninger. 


Holmenes i Balsfjord. Foto: Balsfjord kommune.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Det er mange kommuner i Troms jeg gjerne kunne tenkt meg å 
besøke. Jeg har vært i alle kommuner i Nord-Troms i ulike sammenhenger. Den storslagne naturen i Nord-Troms er fascinerende. Når det gjelder kommuner i mitt eget fylke, skulle jeg gjerne tatt meg tid til å besøke Sør-Troms. Kvæfjord er ogsåen stor landbrukskommune og det hadde vært interessant å høre mer om hvordan de jobber for å skape vekst og utvikling innen landbruket. Ellers synes jeg det er flott åkomme til Oslo, og jeg har vært så heldig og fått besøke rådhuset ved flere anledninger. Jeg får ofte en følelse av medeierskap til Oslos rådhus i og med at det ligger i hovedstaden. Veggmaleriene i rådhuset symboliserer liv og arbeid som gjelder for hele landet. 

Hva har overrasket deg mest ved åvære ordfører?
Med mange år bak meg som aktiv lokalpolitiker før jeg ble ordfører, kan jeg ikke si at det er så 
mye som har direkte overrasket meg. I rollen som ordfører har jeg i større grad erfart at politikere generelt, og ordføreren spesielt, blir et viktig talerør for folket. Når saker stopper opp og folket føler at de ikke kommer noen vei, er det gjerne ordføreren som kontaktes. Hvis jeg skal trekke fram noe spesielt, mådet være at man måvære svært bevisst påsin rolle slik at man ikke blander sammen politikk og administrasjon. Innbyggerne har forventninger om at ordføreren skal ha mer makt enn man faktisk har. 

Hvilken snor klippet du sist?
Sist jeg klippet snor var under åpningen av en ny barnehage i kommunesenteret Storsteinnes i 2016. Det har vært et felles politisk mål at Balsfjord skal være en god kommune å 
bo og jobbe i. En forutsetning for åoppfylle det målet, er at vi kan tilby trygge oppvekstvilkår. Gode barnehager og nok barnehageplasser er en forutsetning for foreldrenes muligheter til å delta i yrkeslivet. Full barnehagedekning i moderne og tidsriktige bygg med kvalifisert personell, er viktig for ådet målet.


Gunda Johansen under åpningen av Moan barnehage. Foto: Balsfjord kommune.

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
Jeg bruker mest Facebook. Der følger jeg med på hva som rører seg lokalt og nasjonalt. Jeg skriver lite selv, men kommenterer noen ganger - særlig hvis det kan bidra til å
opplyse en lokal sak. Innbyggere og andre bruker Messenger i Facebook for å stille konkrete spørsmål til meg. 

Hva mangler i din kommune?
I Balsfjord mangler vi utleieboliger både i offentlig og privat eie. Det er viktig å 
kunne tilby gjennomgangsbolig for å opprettholde, og gjerne øke folketallet. Vi skulle ogsågjerne hatt hybelhus til elevene ved den videregående skolen i Nordkjosbotn. Dessuten mangler vi et kultur-/flerbrukshus med en ordentlig scene. Slik det er i dag brukes mye tid påårigge utstyr når det skal vises revy eller andre forestillinger. Det er kostbar tid som heller kunne vært brukt på selve aktiviteten. De kommunale veiene hadde også trengt en skikkelig opprusting. 

Hva er du mest stolt over at dere har fått til i kommunen?
Jeg er veldig stolt over at vi har klart å 
legge til rette slik at store næringsaktører har valgt å etablere seg i Balsfjord. Jeg viser til Mack bryggeri, Element Nor, Ewos og Bewi Polar, bare for å nevne noen. Jeg er dessuten stolt over at vi samlet sett har et stort næringsliv innenfor stort sett alle bransjer. Balsfjord kommune har en unik beliggenhet. Vi har nærhet til Nord-Norges største by, vi ligger midt i fylket og vi har veier som fører nordover, sørover og inn til byen. Grunnen til at jeg er stolt over det private næringslivet er at det skapes varierte arbeidsplasser, noe som er den viktigste forutsetningen for åbeholde ungdommen og fåtilflytting i en kommune. Jeg er også stolt over at vi har vedtatt å stå som egen kommune. 

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din –hva ville du brukt dem til?
Da ville jeg støttet tiltak som samlet ungdom fra hele kommunen. Gjerne noe i samråd og samarbeid med ungdomsrådet. Balsfjord kommune er en arealmessig stor kommune med store avstander, noe som fører til at ungdom fra hele kommunen sjelden samles og dermed har få
muligheter til åbli kjent med hverandre. Jeg ønsker at ungdommen i Balsfjord gjerne måvære stolt over akkurat det stedet de bor, men samtidig være stolt over at de bor i Balsfjord kommune og har et fellesskap gjennom akkurat det. For å få det til må det skapes arenaer hvor de kan møtes og gjøre noe sammen. Hvis jeg hadde penger til overs etter det, ville jeg opprettet flere lærlingplasser innenfor sektorer der det vil være jobbmuligheter i framtida.

Fakta om Balsfjord kommune

Ordfører: Gunda Johansen (Ap)

Areal: 1492,92 km²

Folkemengde: 5685

Fylke: Troms

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Gunda Johansen (Ap), ordfører i Balsfjord kommune