Ordførerpraten

Bengt Fasteraune (Sp), ordfører i Dovre kommune

Bengt Fasteraune (53) er glad i den flotte naturen og kulturlandskapet i kommunen, mener direkte kommunikasjon med folk er det viktigste og er stolt over de ansatte som står på i hverdagen for å gi innbyggerne gode tjenester.

Bengt Fasteraune (Sp), ordfører i Dovre kommune
Bengt Fasteraune er ordfører i Dovre kommune.

Nevn tre gode grunner for å besøke din kommune:
For det første er det folkene som bor i kommunen, preget av at det har vært ferdselsårer gjennom kommunen fra manns minne. Kongevei, pilegrimsled og knutepunkt mellom øst og vest. Dovringen bærer preg av å ha vært vertskap i generasjoner, både på fjellet og i bygda. Trivelige folk som er bevisst sin egen kultur.

Det andre er flott natur, fjellområder med historisk sus med tre store Nasjonalparker, Rondane, Dovre og Dovrefjell. Vi har Sunndalsfjella og dronningen Snøhetta som tiltrekker folk fra hele landet.

Det tredje er et flott kulturlandskap med levende landbruk og flotte sæterdaler. Her har du alt fra måsåhus til kongsgard, fra "viewpoint" Snøhetta til Hjerleid med sin unike skole for tradisjonshåndverk. Her vil du kunne oppleve alt fra de mest moderne gardsbruk, til freda gardstun og fjellstuer. Dovre er ei fjellbygd med mangfold.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Vi jobber sammen med flere for å få til en verdensarvstatus med utgangspunkt i villrein og fangstkultur. Jeg kunne tenkt meg å besøke Vegaøyan på Helgelandskysten som står på verdensarvlisten for å snakke med folk som har opplevd dette på nært hold. Hadde likt å høre deres historier om hva dette betyr for et lokalsamfunn.

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Det må vel være bredden i arbeidet og nærheten til beslutningene. Ordførere har stor påvirkningskraft. Dette har for meg vært en bratt læringskurve og mitt motto har etter hvert blitt at ingen sak er for liten og ingen sak er for stor. Døra må være åpen for alle, og det er lov å være uenig. En ting er sikkert; uten engasjement og ukuelig pågangsmot bør man finne seg noe annet å gjøre enn å være ordfører.

Hvilken snor klippet du sist?
Jeg klippet snor og åpnet Nasjonalparkveien over Dovrefjell i September. En tur og sykkelvei fra Dombås til Hjerkinn i et fantastisk flott fjell- og kulturlandskap. Anbefales på det varmeste.

Nasjonalparkmonument på Dovrefjell med utsikt mot Snøhetta. Foto: Carl Bjurstedt.

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
Jeg bruker Facebook, men har ingen egen ordførerside. Til ren informasjon kan jeg bruke kommunens egen FB-side. Jeg ønsker å formidle noen av mine opplevelser i hverdagen. Det gir også mulighet til å ha en direkte kommunikasjon med folket rundt meg. Jeg har ingen klare skiller mellom meg som privatperson og politiker og liker det best slik. Kjenner fortsatt på at den direkte kommunikasjonen med folk er det viktigste.

Hva mangler i din kommune?
Jeg er opptatt av at det skal være plass til alle i et samfunn, det eneste som nytter her er lavterskeltilbud uten byråkratiske dørstokker. Vi har fått til mye, men skal få til mer. Vi trenger også et bofellesskap.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i kommunen?
Dovre kommune toppet kommunebarometeret i 2017. Det er jeg stolt av. Det viser at den organisasjonen vi har for å gi våre innbyggere gode tjenester, fungerer godt. Jeg er stolt av våre ansatte som står på i hverdagen. Det viktigste for en kommune er uansett å gi våre innbyggere gode tjenester.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din - hva ville du brukt de til?
Jeg kunne tenkt meg et enda bedre desentralisert videregående skoletilbud både innen toppidrett og praktiske fag - og gjerne med en kombinasjon av dette. Den muligheten har man i Dovre, med en kombinasjon av elever lokalt og fra andre steder i landet.

Fakta om Dovre kommune

Ordfører: Bengt Fasteraune

Areal: 1.363,85 km²

Folkemengde: 2.675

Fylke: Oppland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Bengt Fasteraune (Sp), ordfører i Dovre kommune