Ordførerpraten

Alf E. Jacobsen (Ap), ordfører i Hammerfest kommune

Med 5000 venner på Facebook har ordfører Alf E. Jacobsen (66) god kontakt med Hammerfests innbyggere. Kommunens petroleumsvirksomhet har skapt mange nye arbeidsplasser, som er en av flere grunner til at ordføreren ser behovet for en større lufthavn.

Alf E. Jacobsen (Ap), ordfører i Hammerfest kommune
Alf E. Jacobsen er ordfører i Hammerfest.

Nevn tre gode grunner for å besøke din kommune:
Først vil jeg trekke frem at Hammerfest har et internasjonalt miljø. På det meste har 18 prosent av befolkningen vært fra andre nasjoner, hele 87 nasjonaliteter har vært representert. Dette gjelder både flyktninger og de som er kommet som arbeidsinnvandrere. Alle er godt integrerte og er i arbeid eller under utdanning. 

For det andre er Hammerfest en kommune som har bosetting på deler av tre øyer, med mulighet for rike naturopplevelser sommer som vinter. Ikke minst er Sørøya og Seiland kjent for sin varierte og frodige natur. På Seiland ligger en egen nasjonalpark og på Sørøya er det utrolige sandstrender. 

Jeg vil også nevne at det kommer veldig mange besøkende til Hammerfest med tanke på at vi er en stor petroleumskommune. Denne virksomheten har skapt omkring 1200 - 1300 nye arbeidsplasser.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Nabokommunen Kvalsund har sitt kommunesenter tre mil fra Hammerfest. De har, på samme måte som oss, en storslått natur med en stor turist- og reiselivsvirksomhet - ikke minst på Skaidi, der det er turisthotell og en stor hyttebebyggelse. Det er også avdekket en veldig stor kobberforekomst gjennom selskapet Nussir, som er under utvikling. Det er fattet vedtak om at Hammerfest og Kvalsund kommune skal bli én kommune innen 1. januar 2020.

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Det må være innbyggernes positive engasjement for utvikling av byen og kommunen. Vi har renovert store deler av sentrum av Hammerfest og boligfeltene. Folket har et sterkt engasjement og framsnakker Hammerfest i alle sammenhenger. Daglig kommer det engasjerte henvendelser enten ved at folk stikker innom, sender mailer, SMS eller facebookmeldinger.

Utsikt over Hammerfest. Foto: Hammerfest kommune.

Hvilken snor klippet du sist?
Det var under åpningen av en ny, flott skole i en del av byen som heter Baksalen. Den ble tatt i bruk høsten 2017. Den omtales ofte som landets flotteste og mest utstyrte skole, med utrolige inne- og utearealer som benyttes store deler av døgnet.

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
I hovedsak bruker jeg Facebook både til kontakt med innbyggerne i Hammerfest og med venner og forbindelser i inn- og utlandet. Jeg har 5000 facebookvenner til enhver tid og har veldig mange på «venteliste». Det er en veldig enkel måte å kommunisere med de som vil ha kontakt med meg og omvendt.

Hva mangler i din kommune?
Vi har behov for en ny og større lufthavn. Vi har en flyplass med banelengde på 830 meter pluss start- og stoppstripe. Det er veldig stor aktivitet og vi trenger en lengre landingsbane med mer stabilt vær og større regularitet. Vi har ofte 85 bevegelser i løpet av døgnet med rutefly (blant annet inntil 13 avganger til og fra Tromsø hvert døgn). Det er stor helikoptertrafikk på grunn av petroleumsvirksomhet, lostjenester og ambulansefly. Vi er en av landets to største lokale lufthavner når en regner passasjertall. Det er planer om en ny og større lufthavn på Grøtnes, rett over grensa til nabokommunen Kvalsund som vi skal slå oss sammen med.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i kommunen?
Jeg er mest stolt av at vi har full barnehagedekning og at vi kan ta imot barn hele året. Vi har ikke begrensninger når det gjelder opptak. Vi har til enhver tid muligheter til å ta inn barn hele året. Det kommer av at vi har beregnet inn en overkapasitet på omkring 70 plasser. Jeg er også stolt av at vi har renovert eller bygget nye barnehager og skoler i hele kommunen.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din - hva ville du brukt de til?
De ville jeg brukt til å utvide det forebyggende arbeidet for barn og unge. Jeg ønsker en større satsing på barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon enten det gjelder rus, psykiatri eller mobbing.

Fakta om Hammerfest kommune

Ordfører: Alf E. Jacobsen (Ap)

Areal: 848,2 km²

Folkemengde: 10.527

Fylke: Finnmark

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Alf E. Jacobsen (Ap), ordfører i Hammerfest kommune