Samfunn og demokrati

Trøndelag på frierføtter

Trøndelag ligger et skritt foran resten av landet med å redusere antall kommuner og fylkeskommuner. Vi kjørte fra sør til nord på jakt etter svarene på hvorfor trønderne er så sammenslåingsvillige.

Trøndelag på frierføtter
Trøndelag sett ovenfra. Vi reiste på roadtrip på jakt etter trøndernes identitet.

”Hva er det med Trøndelag? “

Kommunesammenslåing og regionreformen er noe som opptar alle kommuner og fylkeskommuner. Noen ønsker å stå alene, mens andre har valgt å slå seg sammen. Og selv om trolig årsakene og tilnærmingen til sammenslåing er ulik, så finnes det noen fellestrekk for de kommunene som har lykkes. Det må være genuin vilje hos politikerne. Og det er helt nødvendig å vise tillit og raushet til sine nabokommuner i prosessen.

Fylkestingpolitikerne i Trøndelag begynte å vurdere sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag lenge før kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners initiativ. Og 27. april i fjor var det et faktum: Trøndelag var ett rike og de første i rekken av fylkeskommuner som slo seg sammen. Per i dag er det kun Agder-fylkene som har gjort et liknende vedtak.  

Trønderkommunene Inderøy og Mosvik var tidlig ute. De slo seg sammen allerede i 2012. Siden har omtrent 30 kommuner i Trøndelag skrevet under intensjonsavtaler om sammenslåing. Noen har trukket seg underveis, men de fleste er nå i gang med å bygge nye kommuner.

Hva er det med Trøndelag? Vi reiste fra sør til nord, fra små lokalsamfunn til storbyen, for å bli litt bedre kjent med de kommunene det faktisk dreier seg om. Turen startet på et hotell i Hell rett ved flyplassen på Værnes, der det var seminar for flere av kommunene som skulle slå seg sammen. Deretter kjørte vi videre til Orkanger – som blir sentrum i nye Orkland kommune – på vei til Snillfjord kommune. Snillfjord er den eneste kommunen i Norge som har valgt helt frivillig å deles i tre. Vi var nysgjerrig på hvorfor.

Fra Krokstadøra i Snillfjord kjørte vi i nesten tre timer til Steinkjer kommune. Vi passerte Stjørdal, Levanger og Verdal på veien. Her møtte vi påtroppende fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, som får sin faste arbeidsplass i Steinkjer etter sammenslåingen av de to fylkene. Steinkjer kommune styrker seg som følge av både kommunereformen og fylkessammenslåingen. Vi var på besøk på helsestasjonen og universitetet, som tilbyr landets eneste studier i spill- og opplevelsesteknologi og planlegger en stor innovasjonscampus.

Trønderne er stolte av sin matkultur. Tilbake i storbyen Trondheim snakket vi blant annet med kjøkkensjef Øyvind Tiller, som etterstreber å servere lokal mat fra hele regionen på hotellet, som i mange år har vunnet kåringen om Norges beste frokost. Hva folk i Trondheim mener om kommunesammenslåing og regionreform? Det kan du lese her.

                                       Kommunesammenslåing

  • Det er kommunestyret som vedtar om det ønsker å slå seg sammen med en eller flere kommuner.
  • På bakgrunn av vedtaket søker kommunen om sammenslåing. En sammenslåing vedtas enten av Kongen i statsråd gjennom kongelig resolusjon eller av Stortinget.
  • De som slo seg sammen fra 1.1.2017 (Sandefjord, Andebu og Stokke til Sandefjord) og de som slår seg sammen fra 1.1.2018 (Larvik og Lardal til Larvik, Tjøme og Nøtterøy til Færder, Hof og Holmestrand til Holmestrand og Rissa og Leksvik til Indre Fosen) har fått innvilget sine søknader og sammenslåingen er gjort gjennom kongelig resolusjon.
  • De øvrige kommer Stortinget til å behandle nå før sommerferien på bakgrunn av forslaget fra regjeringen i Prop.96 S Endringer i kommunestrukturen for kommunene og Prop.84 S Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå for fylkeskommunene

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Trøndelag på frierføtter

Les også følgende saker