Samfunn og demokrati

Marte er landets yngste folkevalgte

Blant Norges over 11.000 kommunestyrerepresentanter er Marte Næss Thomassen landets yngste. Hun var bare 17 år da hun ble valgt som representant for AP i bystyret i Arendal. Norges eldste folkevalgte er 91 år.

Marte er landets yngste folkevalgte
Landets yngste kommunestyrerepresentant, Marte Næss Thomassen fra Arendal, mener at kommunestyrene må bestå av folk i alle aldersgrupper for å speile den befolkningen de skal snakke på vegne av. Selv trekker hun gjennomsnittsalderen grundig ned.

”Det er viktig at et kommunestyre speiler befolkningen i kommunen. Unge mennesker ser verden på en annen måte. “ - Marte Næss Thomassen

Den engasjerte tenåringen representerer Arbeiderpartiet i bystyret i Arendal i denne perioden. Hun bidrar helt klart med på å dra gjennomsnittsalderen blant de 39 representantene  i bystyret betydelig ned.
- I Arendal er den største gruppen med politikere menn i midten av 50-årene. De gjør selvsagt en veldig god jobb, men det er en stor gruppe med mennesker som ikke er representert - de unge. Mitt mål i disse fire årene er at jeg skal representere den yngre delen av befolkningen sånn at Arendal blir et enda bedre sted å bo for alle aldersgrupper, sier hun. 

Marte Næss Thomassen (19) er fremdeles landets yngste folkevalgte lokalpolitiker. Hun fylte 18 år på nyttårsaften 2015 og det holdt akkurat - for loven sier at man må fylle 18 år i løpet av valgåret for å kunne stille til valg.  

Flere eldre enn unge
I Norge har vi drøyt 11.000 kommunestyremedlemmer fordelt på 426 kommuner i inneværende periode. Samtlige partier i landets kommunestyrer har færre representanter i kategorien 18-29 år enn i kategorien 60 år og eldre, viser tall fra SSB.
Arbeiderpartiet er det partiet som har aller flest representanter i den yngste aldersgruppa fra 18-29 år. 211 kvinner og 172 menn, tilsammen 383 personer, representerer AP i landets kommuner i denne perioden. Til sammenlikning har AP nesten 700 folkevalgte som er over 60 år. 

Fikk mange personstemmer
Marte er ingen nykommer i politikken. Hun har vært ungdomspolitiker for AUF siden hun var 13 år. I 2015 stilte hun som listekandidat for Arendal på plass nummer 19. Arendalsjenta fikk så mange personstemmer at hun fikk plass i bystyret i denne fireårsperioden. 
- Det var morsomt at så mange stemte på meg, sier den unge politikeren som til slutt endte på tiende plass på APs liste. 
Hun fikk plass i helsekomiteen og har allerede fått et av sine forslag vedtatt - en E-helsesøster (altså helsesøster på internett) som skal være tilgjengelig for ungdom. 
Hjertesakene er i tillegg til "ungdomssaker" også integrering, helse og eldreomsorg. Politikeren er opptatt av miljø og jobber for flere lokale, grønne løsninger. 

- Jeg føler virkelig at jeg får gjort noe som politiker. Utfordringen er nok at jeg ikke har så mye troverdighet i "voksne" tema som for eksempel budsjett. Derimot har jeg stor troverdighet og innsikt i "ungdomssaker". Jeg føler at jeg blir lyttet til i disse sakene. 

Ved siden av å være folkevagt, studerer hun samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Ved hjelp av Skype og hyppige hjemreiser til Arendal lar dette seg fint kombinere. 
- Jeg tror at det er viktig at vi legger til rette for at unge mennesker også kan delta i politikken, sier hun. På sikt tror hun at mer av politikken vil foregå på nettet, og at de fysiske møtene blir sjeldnere. Det vil kunne gi flere mulighet til å delta på "møter". 
På spørsmål om hvorfor ikke flere ungdommer gjør som henne, engasjerer seg i lokalpolitikken, svarer hun at mange kanskje har det for godt.
- Mange tror også at "det ikke nytter" å engasjere seg, eller at de ikke kan nok om politikk og påvirkning. Det avviser hun:
- Det er mulig å få til mye, faktisk. Og man trenger ikke være helt perfekt for å bli politiker. Bare man er engasjert og interessert i å gjøre noe for andre mennesker og nærmiljøet.  

Jon er eldst i landet
Den eldste kommunestyrerepresentanten landet er Jon Hope (91). Han sitter i sin åttende periode for partiet KrF i Masfjorden kommune i Hordaland. Han har vært medlem av kommunestyret i syv perioder. Første perioden startet i 1964, og han var medlem frem til 1995, med unntak av én periode (1976 - 1979). 


Den eldste folkevalte representanten i landet, Jon Hope (91) (t.h ), er like engasjert i skolesaker som i saker som gjelder eldreomsorg. Til venstre ser vi Ingolf Malfred Matre som fikk eldreprisen fra Jon Hope. 

Krf har ikke så mange folkevalte representanter i den yngste aldersgruppen; bare totalt 35 i hele landet. I kategorien over 60 år har partiet totalt 180 personer. 

- Eg merka nok meir oppstyr kring min person då eg denne gongen vart vald, enn ved tidlegare val. Både då lista vart offentleggjort, og etter at eg vart innvald. Det vart ei ny røynsle. Eigentleg må eg takka veljarane  for at eg fekk oppleva dette, sier han. 

Liker best papir
- Ser du noen fordeler med å være "godt voksen" i politikken?
- Dersom det skulle vera noko føremon med å vera godt vaksen, så måtte der vera den røynsle ein har fått opp gjennom åra. Men dette kan like fullt verta ei ulempe i fall ein ikkje fornyar seg. Mykje av arbeidet i kommunestyret har endra seg sidan sist eg var medlem.

- Er det noen ulemper?
- Endå om eg les sakspapira på internett, likar eg best å få sakene på papir når det er møte. Men der opplever eg velvilje frå administrasjonen si side, og får det som eg ynskjer. Eg har såleis ikkje med meg datautstyr på møta.

- Har du noen hjertesaker? 
- Dersom eg skulle peika på nokon grunn til at eg sa meg viljug til å stå på Kristeleg folkeparti si liste i 2015, så var det at ungdomskuleelevane i heimbygda mi skulle flyttast til ein annan skule med mykje lengre reisetid. Eg kan såleis seia at skulen har vore ei av hjartesakene mine. Tek ein skulen frå ei bygd, misser ein noko vesentleg. Og ein vil snart merke at familiar med born etablerer seg der det er skule. Slik vert skulen ein pådrivar for meir sentralisering, noko eg er motstandar av. Elles brenn eg for KrF sine hjartesaker - dei kristelege grunnverdiane. Edruskapssaka har óg høg prioritet. Når ein ser alt elende som rusmidla er årsak til, undrar det meg at ikkje mange fleire er opptekne av det, seier 91-åringen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Marte er landets yngste folkevalgte

Les flere saker her