Samfunn og demokrati

Hele verden ser på nye Asker kommune

Torsdag møtes ledere fra hele verden til et seminar om FNs bærekraftmål. Blant dem er ordfører i Asker kommune Lene Conradi.

Hele verden ser på nye Asker kommune
Ordfører i Asker kommune holdt innlegg om hvordan nye Asker kommune har implementert FNs bærekraftmål. Foto: Ida Slettevoll

”En hel verden jobber med bærekraftmålene nå og det begynner med den enkelte, kommuner og det lokale.“ - Lene Conradi, ordfører i Asker kommune

Torsdag arrangerer FNs utviklingsfond og UD et større seminar for representanter fra en rekke land på Kommunes hus. Forskere, politikere og ledere fra hele verden diskuterer hvordan bærekraftmålene skal implementeres lokalt. Ordfører i Asker kommune Lene Conradi er en av dem som er invitert.

- Det var veldig hyggelig å bli spurt. Ikke minst fordi vi som bygger ny kommune blir lagt merke til – også internasjonalt, sier Conradi.

FNs bærekraftmål som rammeverk
Nye Asker kommune har vedtatt at den nye kommunen skal være tuftet på FNs 17 bærekraftmål.

- Når vi nå skal bygge ny felles kommune setter vi oss ganske ambisiøse mål for kommunenes bidrag til miljø og klima. Vi må tenke enda større. Ikke bare beste praksis, men neste praksis. Vi så at FNs bærekraftverk kunne passe for en ramme for en nytt kommuneplanverk. Både for å bevisstgjøre oss selv og innbyggerne. En hel verden jobber med bærekraftmålene nå og det begynner med den enkelte, kommuner og det lokale, sier Conradi.

Felles utfordringer
Det er snart to år siden FNs medlemsland vedtok 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De trådde i kraft 1. januar 2016. Seminaret torsdag tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 16, som handler om å sikre fred og forsoning.

- Dette er jo helt grunnleggende for å nå de andre målene. Våre utfordringer vil være noe helt annet enn i et krigsrammet utviklingsland, men min opplevelse er likevel at kommuner er ganske like verden over. Vi er selvsagt organisert ulikt, men felles for alle er urbanisering og mobilitet, vekst og vern, sier

Internasjonal erfaring
Lene Conradi har selv internasjonal erfaring som tidligere medlem av FNs kommuneorganisasjon UNACLA sammen med ordførere fra hele verden.

- UNACLA er FNs lille vindu mot lokale myndigheter. Det har blitt åpenbart for flere at dersom vi skal nå bærekraftmålene, så begynner det lokalt med det små.

Conradi er invitert til å representere kommunesektoren av KS, ettersom styreleder Gunn Marit Helgesen ikke hadde anledning til å stille fordi hun snakker om FNs bærekraftmål i FN på vegne av Europas kommuneorganisasjon CEMR.

- Jeg er glad for at KS tar tak i dette. Det er faktisk viktigere enn man tror å bli kjent over landegrensene. Jeg er helt sikker på at norske kommuner kan lære noe av andre land. Vi har kommet langt på mange områder, men vi har langt fra fasiten, sier Conradi til slutt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Hele verden ser på nye Asker kommune