Samfunn og demokrati

Grønn giv på Hvaler

Hvaler kommune ligger i tet på å teste ny teknologi og smarte løsninger i Norge. Innbyggerne har smarte vann- og strømmålere i hus og stadig flere får solceller på takene.

Grønn giv på Hvaler
Innbyggerne står i sentrum for Hvaler kommunes satsing på det grønne skiftet og et smartere samfunn. Øivind Fjellberg trives i det grønne. Han har både kjøkkenhage og solceller på taket.

”Sommeren 2015 fikk omtrent 100 privatboliger solceller på taket på Hvaler. Det er mer enn en tredel av alle solceller som ble installert i Norge.“ - Morten Hagen, Fredrikstad energi

Ytterst i Oslofjorden ligger Hvaler kommune med glatte svaberg og klynger av røde hus. På et kontor i andre etasje sitter rådmann Dag Eriksen og snakker seg varm om tiltak og ideer.

- For oss griper dette om seg. Utenfor har vi fått syv ladestolper for el-biler. Vi skal få på plass to hurtigladestasjoner, sier Eriksen.

- Vi er inne i en spennende utvikling der vi skal bruke strømmålerne til også å måle vannforbruk. Og lyktestolpene i kommunen – kan de utnyttes bedre?  

Han venter ikke på svar, men fortsetter å snakke uten stopp. Vindmøller. Søppelkasser som tømmer seg selv. En app som viser turister hvor de kan finne ledige parkeringsplasser. Automatiske vannmålere. Fiberoptiske kabler. En grønnere og smartere havn. Noe er allerede på plass og planene er mange.  

«Siden Dag Eriksen ble ansatt som rådmann i kommunen for tre år siden, har han ledet Kommune-Norges ener innen samfunnsutvikling», skriver Klassekampen i sin reportasje fra Hvaler 7. januar.

Eriksen har ikke alltid vært opptatt av miljøet. Han kjørte en gang dieselbil og hadde oljefyr i kjelleren. I dag kjører han el-bil, har solceller på taket, men reiser fortsatt litt for mye med fly.

- Eksempelets makt er viktig. Jeg prøver å leve etter det jeg jobber for, sier Eriksen.

Rådmann Dag Eriksen i Hvaler kommune (til venstre) blir svært engasjert når han snakker om reisen han har vært med på. Morten Hagen til høyre. 

Det hellige triangelet
- Øykommunen vår er ikke spesielt ulik andre kystkommuner i Norge der vi ligger ut mot ytre Oslofjord, sier Eriksen.

Hvordan kan det ha seg at en liten kystkommune med sine 4000 innbyggere ligger fremst på ny teknologi og smarte løsninger? Hemmeligheten er et tett og godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og akademia. I 2011 slo nemlig Hvaler kommune seg sammen med Fredrikstad energi og kunnskapsmiljøet NCE for å få installert smarte strømmålere i alle husstander på Hvaler.

- I utgangspunktet var det to motstridende myndighetskrav, som gjorde at vi tok initiativ i Hvaler kommune. Kommunen hadde ganske gamle strømmålere. Partene i samarbeidet reiste sammen inn til Stortinget og ba om dispensasjon for å få installert smarte målere ett år senere, sier Morten Hagen i Fredrikstad Energi.

Solenergi tok av
Det begynte med smarte strømmålere og gikk over til et større prosjekt på solenergi. For to år siden fikk Hvaler solpark prisen for Årets lokale klimatiltak.

- Vi snakket i mange år om at solenergi kom til å ta av i Norge. Og det var faktisk Hvaler som bidro til det. Sommeren 2015 fikk omtrent 100 privatboliger solceller på taket på Hvaler. Det er mer enn en tredel av alle solceller som ble installert i Norge, sier Morten Hagen.

Dag Eriksen i Hvaler kommune og Morten Hagen i Fredrikstad energi ser mot sola og fremtiden. 

Innbyggeren er med
En annen grunn til at Hvaler kommune har lykkes så godt er at de har invitert innbyggeren med i samarbeidet i stor stil. I forbindelse med sol-prosjektet arrangerte de to informasjonsmøter. Flere stod i kø etterpå for å få støtte fra kommunen for å produsere egen strøm.

- Vi har en testarena bygd opp etter hva brukeren ønsker, sier rådmann Dag Eriksen.

Kommunen har arrangert grønn dag med felles søppelrydding på stranden, foredrag og flammeshow.

- En av årsakene til at folk blir med på dette er at de har blitt invitert. Det er mange på Hvaler som er interessert i miljø og sortere søppelet sitt, sier kommunikasjonssjef i kommunen Tora Klevås.

Et eldre ektepar på Hvaler har kommunens største solcellepanel. De har hatt ministerbesøk

Marken og solas grøde 
En av de som har solceller på taket i Hvaler kommune er Øivind Fjellberg. Han har bodd i kystkommunen siden 1981.

- Jeg har alltid vært opptatt av miljøet og har snakket om dette med solenergi i lang tid, sier han.

Øivind Fjellberg sitter i kommunestyret for SV og jobber til daglig som leder for Hvaler arbeidssenter, en bedrift som sysselsetter yrkeshemmede til å selge ved, klippe plenen, male og vaske tøy.  Han og kona bor i et koselig rødt hus, som ble flyttet fra Struten fyr i Oslofjorden i sin tid. Utenfor er det en frodig og velstelt hage med rosebusker, klatreplanter og blomster. Paret dyrker både poteter, hvitløk, rabarbra og mais. Til konas 60 årsdag disket Fjellberg opp mohito til alle gjestene med mynte fra egen hage.

På taket har de solceller. Paret bruker solvarme til å varme opp vann. I stuen er det en gammel smijernsovn. Her går det kalde vannet og varme vannet i to rør. Nede i kjelleren kan  Fjellberg følge med på temperaturen i vannet.

- Det er en hjemmelaget konstruksjon med litt gammelt og nytt. Jeg er nok litt Petter Smart, ler Fjellberg.

Fjellberg var tidlig ute og installerte solcellene på taket allerede i 2011, før kommunen kom på banen med sin støtteordning.

- Det er fint å være entusiast, men det gleder meg ekstra at miljø begynner å oppta alle slags folk. Det at innbyggerne er så opptatt av dette, det er det som har gjort at dette har blitt så stort på Hvaler, sier Fjellberg.

Øivind Fjellberg utenfor huset sitt. På verandaen klatrer det vindruer. 

Et smartere samfunn
Det som en gang begynte med et samarbeidsprosjekt mellom forskningsmiljø, kommunen og næringslivet har gradvis gått over til Hvaler kommunes satsing på et smartere samfunn med oppmerksomhet på energi og det grønne skifte. Fredrikstad Energi har endatil stiftet et datterselskap Smart Energi tuftet på den samme filosofien.

- Jeg har vært med helt fra starten. Det har vært en enorm reise for alle parter. Det var ingen som forutså hvilke positive konsekvenser dette ville få for oss, sier Morten Hagen.

Smarte byer bruker avansert informasjonsteknologi for å gjøre livet bedre, sunnere, mer effektiv og bærekraftige for dem som bor der. Tankegangen brer om seg og involverer de fleste kommunens institusjoner.

Lyspærer til gjenvinning på Sandbakken miljøstasjon i Hvaler kommune. 

Sorter søpla di!
På Sandbakken miljøstasjon står bilene i kø. Klaus Gæbø står i kjeledress og skal snart frakte søpla med lastebil til Norsk gjenvinning. Han er ikke alltid like imponert over evnen til å sortere riktig.

- Folk er for stresset. Svetten renner og ingen har tid til å sortere riktig. Jeg sier til dem at de må ta det med ro. De har jo tross alt ferie, sier Gæbø, som er dansk import og har jobbet på Sandbakken i fem år.

For ett år siden ble miljøstasjonen kraftig ryddet opp og tar nå imot næringsavfall, hageavfall og trevirke. Miljøstasjonen fikk også tak og dekke over alle kontainere. Det har hatt stor betydning for kostnadene.

- Tidligere samlet det seg mye regnvann i kontainerne og det veier enormt. Taket har bidratt til å redusere den samlede vekten og har ført til at vi har spart mye ressurser, sier driftsleder Ole Johan Vauger.

Ole Johan Vauger er driftsleder i kommunen og viser rundt på Sandbakken miljøstasjon. 

Internasjonal oppmerksomhet
- Hvaler kommune har nyskaping som en av sine grunnleggende verdier. Det betyr at vi skal våge å tenke nytt. Når vi skal utvikle oss som kommune skal vi hele tiden spørre oss selv om hva som er den smarteste måten å drive fremtidens kommune på. Hvis vi står sammen kan vi nå ganske langt, sier rådmann Dag Eriksen.

Eventyret har bare så vidt startet. Hvaler kommune har hatt flere ministre på besøk og får nå også internasjonal oppmerksomhet. Flere av aktørene i samarbeidsprosjektet deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Næringsklyngen NCE Smart i Halden presenterte Hvaler-prosjektet på Microsofts Built-konferanse i Washington.

Noe av grunnen til at vi har lykkes er at vi har klart å omsette gode teorier til kommunal praksis. Gjennom å samarbeide med akademia og næringen har vi satt i gang konkrete prosjekter og aktiviteter, sier Eriksen.

- Mange er stolte av det de er en del av på Hvaler. For fremtiden blir det viktig å sikre åpenhet slik at de smarte løsningene blir tilgjengelig for alle og ikke en forretningside for de få. Her har kommunen en viktig rolle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Grønn giv på Hvaler