Samfunn og demokrati

Fra næringslivtopp til lokalpolitiker

Leif Frode Onarheim (83) har vandret fra topp til topp i næringslivet. Etter over 50 år, er Høyres varaordfører i Asker blitt en aktiv framsnakker av lokaldemokratiet. Han liker den korte veien fra beslutning til ferdig resultat i kommunepolitikken.

Fra næringslivtopp til lokalpolitiker

”Jeg er er glad i å komme til enighet om løsninger som fungerer til det beste for alle - uansett partitilhørighet.“ - Leif Frode Onarheim

Leif Frode Onarheim har vært en tindebestiger i det norske samfunnet – han har vandret fra den ene toppen til den andre, på tvers av næringsbransjer og samfunnsområder. Hans utdanning spenner også vidt, fra Hærens våpentekniske korps til Valdosta State University i Georgia og siviløkonomutdanning fra NHH. For ti år siden tok han steget inn i lokalpolitikken også.

Men at han skulle ende opp som lokalpolitiker var ingen selvfølge. Det skjedde litt motvillig, på samme tid som de fleste andre på hans alder for lengt er blitt pensjonister. Kona Annemor Onarheim har også vært kommunepolitiker i Asker i flere perioder for Høyre. Begge er fremdeles aktive politikere.

Ingen trygg plass
I 2007 kjente Leif Frode Onarheim seg for gammel for en ny periode på Stortinget. Da var han blitt 73 år.
- Da jeg ble spurt av Asker Høyre om jeg ville stille til kommunevalg i 2007, sa jeg nei, men lot meg motvillig overtale til å stå på 47. plass. Jeg satt fremdeles i styret til Marine Harvest og hadde egentlig nok å gjøre. Det skulle vise seg at dette ikke var en «trygg» plass likevel. Jeg fikk mange personstemmer og kom inn i kommunestyret. I den første fireårsperioden deltok jeg i kontrollutvalget. Etter hvert skjønte jeg at hvis jeg virkelig skulle få utrettet noe, var det formannskapet som var stedet. Der fikk jeg plass etter valget i 2011. Å sette seg inn i en komité i min alder, ville ikke lykkes, sier han smilende.  

Fra kabel- til sjokoladeproduksjon
Tidlig i karrieren var han knyttet til både privat og offentlig virksomhet, for eksempel rådgivningsfirmaet Habberstad og det første store norsk-indiske utviklingsprosjektet i indiske Kerala. Han ble etterhvert konsernsjef i Nora industrier på 1980-tallet og styreformann i kulturbedriften Aschehoug Forlag, i Narvesen og i NetCom, i Løvenskiold-Vækerø og konstituert konsernsjef i Marine Harvest.
Styrevervene spenner fra kabel- til sjokoladeproduksjon og skipsfart. Han har hatt toppverv i norske organisasjoner, som president i Norges Industriforbund og president i NHO. Fra 1993-97 var han rektor på BI. Og om dette ikke var nok, var han stortingsrepresentant i perioden 2001-2005.

Han beskriver ikke seg selv som «veldig partimann», men som en som er glad i å komme til enighet om løsninger som fungerer til det beste for alle - uansett partitilhørighet. Det mener han er en god og nødvendig egenskap for å drive lokalpolitikk. I dag har han flere hjertesaker – blant annet rus og utenforskap i hjemkommunen der han har bodd med kone og fire barn i over 50 år. Å forsøke å se og hjelpe dem som ikke skriker høyest, er viktig for ham som lokalpolitiker.
- Også i Asker ser jeg mange som faller utenfor samfunnet, blant annet på grunn av rus og psykiatri.  Dette kan vi ikke overse. Det skaper store problemer for dem det gjelder og familiene deres.  Derfor jobber vi tett med blant annet Kirkelig Fellesråd og frivilligheten. Det har blitt et godt og aktivt samarbeid mellom kommunen og kirkens feltarbeid.

Det fine med å være lokalpolitiker er at vi ser våre seire i levende live ganske raskt Leif Frode Onarheim

- Hva er det viktigste som skjer i kommunen nå for tiden?
- Vi er jo midt i en kommunesammenslåing. Asker, Hurum og Røyken skal slå seg sammen og bli til Asker kommune. Den nye kommunen får vel 91.000 innbyggere og vil kunne ha en helt annen påvirkningskraft på tvers av grenser og forvaltningsnivåer. Prosessen er lang, krevende og god, med bred deltakelse og involvering. Jeg sitter blant annet i den politiske fellesnemnda som skal lede arbeidet med kommunesammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom de tre kommunene frem til konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019. Vi ser på hvordan vi skal forsterke demokratiet på en god måte og jobber blant annet med lokalisering av sentra hvor innbyggerne selv kan være med på å påvirke.

Må engasjere de folkevalgte
- En utfordring blir at vi skal ned fra 103 til 55 kommunepolitikere i den nye kommunen. I prosessen er det viktig å ikke miste nærhet til befolkningen. Vi har blant annet vært i Danmark og fått inspirasjon og impulser på samskaping og tips til hvordan vi skal få flere folk til å delta uten at de blir politikere.  Vi må også få de folkevalgte engasjert. Det er satt ned en rekke utvalg og nesten 80 av de nåværende 103 politikerne jobber med ulike problemstillinger for den nye kommunen. Vi må ta stilling til alt fra hvordan det nye ordførerkjedet skal se ut, hva kommunens visjon skal være, politisk organisering og hvordan neste valg skal organiseres.

- Hva er det beste med å være lokalpolitiker?
- Det fine med denne jobben er at vi ser våre seire i levende live ganske raskt. Vi kan på relativt kort tid få til å bedre kapasiteten på våre sykehjem, få bygget flere idrettsbygg eller lokaler der vi kan ta vare på de svakeste – hvis det er vilje til det. Det trigger meg at action kan skjer innenfor en rimelig tidshorisont og at vi kan utrette noe som virkelig betyr noe for folk flest og deres hverdag. Det er tilfredsstillende og en glede å få til noe helt konkret når vi har sett og kartlagt et behov hos befolkningen først. Og så er det spennende å samarbeide med en sterk administrasjon i kommunen.

- Hva tror du er lokaldemokratiets utfordringer fremover?
- Jeg tror det kommer en ny runde med vurderinger og diskusjoner om hvordan vi skal skape mer robuste kommuner og hvordan vi skal klare å gi innbyggerne gode tjenester over tid. Vi må skape kommuner som kan ta tak selv. Vi må klare å få til at innbyggerne føler en større plikt til å sette preg på områdene de bor i. Den voksende eldrebølgen vil vi bli nødt til å forholde oss til. Hvordan skal vi klare å løse problemene med dem som ikke klarer å bo hjemme lenger? Å få til samskaping, en kommune der alle har og føler ansvar, en kommune der de pårørende og kommunene sammen lager en struktur som fungerer – det blir viktig og nødvendig for at lokaldemokratiet skal overleve. Vi må skape kommuner der innbyggerne føler at de har reell påvirkningsmulighet og at de får belyst saken sin. Ikke minst er vi avhengige at de valgte politikerne er synlige og åpne. Det siste er absolutt nødvendig for å opprettholde tilliten til dem over tid.  

Nora og Idun-Gjærfabrikken ble ett selskap i 1985. Det fusjonerte selskapet ble Norges største på dagligvaresiden. T.v administrerende direktør i Nora, Leif Frode Onarheim, og administrerende direktør i Idun, Georg Sandberg.

Grandiosaens far
-Du har vært toppleder i mange tiår nå. Hva er den største forskjellen mellom organisasjonslivet, Stortinget og lokalpolitikken?
- Som toppsjef i store bedrifter har jeg ofte hatt kort tid på å vurdere forslag og ta avgjørelser, sier han og forteller om hvordan mange nordmenns favorittmat, Grandiosa, så dagens lys.
Industrilegenden Leif Frode Onarheim er nemlig mannen som startet pizzaeventyret på Stranda i 1980. Ingen i Norge hadde hørt mye om frossenpizza den gangen, men Onarheim hadde alltid noen nye prosjekter liggende i skuffen og tenkte pizza kunne være et spennende produkt for fremtiden. Han var selv i Canada og forhandlet frem avtale om kjøp av pizzabunner. En sen ettermiddag ringte han hjem til fabrikksjefen på Stranda og lurte på om han kunne bygge opp en linje for frosne pizzaer? Fabrikksjefen svarte ja uten å nøle. Onarheim var fornøyd med svaret og tenkte at nå var det bare å starte planleggingen. Sannheten er imidlertid at fabrikksjefen ikke ante hva pizza var for noe. I det han legger på røret snur han seg til kona, og utbryter: - Ka faen e pizza? Det er kortversjonen på starten av et av de største industrieventyrene i norsk næringsmiddelindustri.
- Det tok bokstavelig talt kun tre dager fra idé til planlegging av den nye pizzalinjen ble påbegynt. På BI jobbet jeg med dyktige fagpersoner som forsket på den samme tingen i 15 år. På Stortinget var det langt fram fra idé til utførelse.  Der følte jeg meg ofte motløs. Det ble ikke så mange seire.

- Du har vært opptatt av å løfte den etiske bevisstheten i næringslivet.  Har du tatt med deg dette perspektivet inn i jobben som lokalpolitiker?
- Den etiske bevisstheten må være tilstede i beslutningen vi tar. Vi må tenke på hvordan avgjørelser vil bli oppfattet av dem vi er valgt til å styre. Vi må alltid tenke på om de valgene og beslutningene vi tar er «innafor». Å hindre korrupsjon og beslutninger som ligger i gråsonen er nødvendig for å opprettholde tillitten til lokalpolitikerne. Dette er selvsagt minst like viktig i kommunesektoren som i det private næringslivet.

- Jobber du mindre nå enn før?
- Nei. Jeg jobber fremdeles så mye jeg kan. Det er mye jobb med formannskapet, nemndsmøter og kommunestyremøter.
Pensjonist kunne den tidligere presidenten i NHO også ha vært. Ganske lenge faktisk. Men 83-åringen jobber fremdeles tilnærming vis fulle dager fra sitt kontor i Asker næringspark.

- Jeg hadde blitt en veldig dårlig pensjonist. For jeg har ingen hobbyer, forklarer han. Og legger til:
- Så lenge jeg er frisk og rask både i hodet og resten av kroppen har jeg veldig mye glede av å jobbe, både med politikk og andre spennende prosjekter.  Å reise på hytta i Kragerø prøver ekteparet Onarheim å få til når det byr seg en mulighet.

Leif Frode Onarheim jobber bevisst for å motvirke sine små svakheter. Han leser sakene til kommunestyremøtene godt.
- Min største frykt er at ordfører Lene Conradi melder forfall til et kommunestyremøte, og at jeg må overta og at jeg glemmer enkelte navn på de andre medlemmene av kommunestyret. Ofte ligger jeg våken på natta og repeterer alle navnene på alle representantene fra de ulike partiene før jeg kan sovne. Etter at jeg tror jeg kan dem, er det enkelt å sove. 
Nå påstår Leif Frode Onarheim at han er inne i sin siste periode som kommunestyrerepresentant. Men det er ennå en stund til kommunestyrevalget i ny kommune.

 På luftetur med hunden i Asker i 2001. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Fra næringslivtopp til lokalpolitiker

Les andre artikler her