Samfunn og demokrati

Fellesskap og frivillighet først

Borgen-prosjektet er medborgerskap i praksis. Prosjektleder Gyrid Mangersnes’ kolleger sitter ikke på rådhuset, men er engasjerte i nabolaget, idrettsklubben eller i borettslaget.

Fellesskap og frivillighet først
Prosjektleder Gyrid Mangersnes utenfor Hagaløkka skole på Borgen i Asker, som var utgangspunktet for Borgen-prosjektet.

”Vår hensikt var å føre folk sammen.“ - Gyrid Mangersnes

Det startet med enkelte meldinger fra foreldre som var bekymret for den etniske sammensetningen på Hagaløkka skole. Skolen ligger i området Borgen i Asker, som er preget av villabebyggelse på den ene siden og blokkbebyggelse på den andre. Her bor det 48 prosent fremmedspråklige mot 19 prosent i hele Asker kommune totalt.

Denne artikkelen ble publisert første gang i september 2016. 

- Vi fant ut at det var de sosioøkonomiske forskjellene som først og fremst driver barrierer i lokalsamfunnet og ikke etnisitet, sier Mangersnes.

De som er mest levekårutsatt bor i de rimeligste leilighetene. Blokker som først og fremst tilhører Hagaløkka skole, mens Rønningen barneskole har en overvekt av de som bor i villaer.

Medborgerskap i praksis. Borgen-prosjektet er piloten i Asker kommunes arbeid for mer medborgerskap. Modellene og metodene som er brukt på Borgen skal spres i hele Asker-samfunnet. Innbyggerne skal selv eie og drive prosjektet.

- Vi har tenkt at vi må sette folk i stand til å reflektere rundt området sitt ved å gi kunnskap. Kunnskap er makt, sier Mangersnes.

For å skape borgernærhet har kommunen vært opptatt av å tilrettelegge på en best mulig måte for at folk skal delta. Mangersnes er eneste ansatte på rådhuset som jobber heltid med Borgen-prosjektet. Hun har brukt mye tid sammen med innbyggerne og diskutert hva slags lokalsamfunn de ønsker seg. På mange måter er innbyggerne hennes kollegaer.

- I perioder har jeg i gjennomsnitt vært tre kvelder i uka ute. Jeg har vært med på alt fra foreldremøter til 17. mai i bunad. For å få til endring så må innbyggerne oppleve meg som en lagspiller, sier Mangersnes.

Gjestebud med klar agenda. - I stort har vi lykkes med mer enn jeg hadde trodd og håpet på, sier Gyrid Mangersnes.

I alt har prosjektet hatt 736 deltakere, som har kommet med sine innspill. Mangersnes har vært opptatt av å hente inn mest mulig kunnskap fra menneskene Borgen-prosjektet angår, de som bor i området. Hun har intervjuet somaliske mødre og inviterte en rekke foreninger og naboer til en nærmiljøkonferanse i fjor vår.

Mangersnes har benyttet seg av en rekke metoder for å favne bredest mulig.

- Vi laget blant annet en oppskrift for å arrangere gjestebud hjemme hos seg selv. Alle kunne hente varer for inntil tusen kroner. Bestillingen var som følger: Lage et måltid, samle de du ønsker å samle og så snakker dere gjennom noen temaer, og sender svaret til oss, sier hun.

Sykkelverksted og gatefester. Gjestebudene har ikke bare ført til at vi har fått mye informasjon om hva folk i området syns om nabolaget sitt i dag og hva de ønsker seg. Det har også resultert i at det begynner å skje ting. Alt fra sykkelverksteder til gatefester.

Samtidig har mange fått noen aha-opplevelser når skulle sette seg ned og jobbe sammen på kryss og tvers.

- Det ville selvsagt være naivt å tro at alle går til bordet og tenker «hvordan kan vi få til dette sammen». Det er en holdningsendring vi må jobbe med over tid, sier Mangernes.

Hun er glad for at Hagaløkka skole, som mange foreldre var så bekymret for, kan vise til gode resultater. I dag er det den skolen som foreldre er mest fornøyd med i hele Asker kommune.

- Det er allerede gjennomført mange konkrete tiltak på skolen og i området, som for eksempel etablering av Borgen nærmiljøsentral. I tillegger det mange aktiviteter som kommer, og som på ulike måter er med på å videreutvikle området.

Etablering av innbyggertorg og ny idrettspark er to spennende ting som vil skape utvikling av lokalsamfunnet. Det er besluttet at Asker skiklubbs Føyka med fotballbaner, matcharena og friidrettsarena, skal flytte opp på Borgen, med alle sine 5000 medlemmer sier hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Fellesskap og frivillighet først