Samfunn og demokrati

KS tilbyr demokratiopplæring for ungdom

- Det er viktig å lære opp barn og ungdom til å bli demokratiske borgere i vårt flerkulturelle samfunn, sier fagleder Siri Hansen i KS. Derfor har KS utarbeidet flere digitale læringsressurser om lokaldemokrati for ungdom.

KS tilbyr demokratiopplæring for ungdom
KS Ung er en samling digitale læringsressurser hvor ungdom lærer om hvordan kommuner og lokaldemokratiet fungerer.

”Lokaldemokratiet er grunnmuren i det norske demokratiet. Vi vil lære ungdom mer om dette!“ - Siri Hansen

Lokaldemokratiet er grunnmuren i det norske demokratiet.
- Får vi barn og unge til å engasjere seg og føle at de kan være med å bestemme i saker som angår dem, vil de også føle seg inkludert, sier Siri Hansen.

KS Ung er en samling digitale læringsressurser hvor ungdom lærer om hvordan kommuner og lokaldemokratiet fungerer. I den fiktive kommunen Snasen kan spillerne prøve seg som rådmann, kommuneplanlegger og medlemmer av et ungdomsråd.

I tillegg til filmer, quizer og tekster består KS Ung av disse digitale læringsspillene for 10. trinn og videregående skole:

Kommunespillet i KS Besøkssenter:
I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene, i rollen som kommunens eksperter, skal bygge et eldresenter. Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag. Besøket er gratis. Vi serverer også lunsj!

b.stem:
b.stem er et digitalt diskusjonsspill for samfunnsfag. Elevene er et ungdomsråd som får i oppgave å gi en anbefaling til kommunestyret i en sak som angår dem. Spillet ligger fritt tilgjengelig på nett. Elevene lærer om medbestemmelse og lokaldemokrati.

Snasen:
Snasen er et digitalt dataspill for samfunnsfag som kan benyttes gratis. I rollen som rådmann skal elevene bygge opp en kommune, med alle de tjenester innbyggerne trenger. Valgene må få gjennomslag i kommunestyret.

På ks-ung.no kan du lese mer om læringsspillene. I tillegg finner du oppgaver til for- og etterarbeid, quizer og filmer. Alt er gratis!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: KS tilbyr demokratiopplæring for ungdom