Samfunn og demokrati

David og Goliat

En liten del av Snillfjord kommune går sammen med det som blir storkommunen Orkland. Begge hevder at raushet og tillit er viktig for å lykkes med kommunesammenslåing.

David og Goliat
Fellesnemden i Orkland kommune består av representanter fra Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommune.

”Som storebror i prosessen er det viktig at vi er rause. Vi skal bygge en kommune sammen og skape en kultur sammen.“ - Rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal kommune

Tirsdag 24. januar: Vi befinner oss på Hell. Hell hotell ligger rett ved flyplassen i Værnes. Et praktisk møtested for kommuner som skal slå seg sammen. Her er ordførere, rådmenn, politikere, tillitsvalgte og andre representanter fra til sammen 26 små og store kommuner. De fleste i Trøndelag.

Seminaret om arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser er ett av mange i rekken, som KS arrangerer for kommuner som skal slå seg sammen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som står bak seminarene, sammen med KS og de fire hovedsammenslutningene i Norge.  På rundbordene går diskusjonene om sammenslåing, kommunikasjon og tariffspørsmål. En sitter med et strikketøy i fanget.
– Det er så mye kav med NAV, sukker hun.


Noen av deltakerne på seminaret for kommuner som skal slå seg sammen i Hell. 

Nye Orkland kommune
- Det var veldig lærerikt å være her i dag. Vi fikk også stifte nye kontakter og har hatt gode samtaler, sier rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal kommune.

På seminarene kan kommuner som skal slå seg sammen få inspirasjon og lære av hverandre. Orkdal kommune har sammen med Agdenes, Meldal og Snillfjord kommune benyttet sjansen til å ta samarbeidet et skritt videre. På samlingen 31. oktober i 2016 ble intensjonsavtalen skrevet under i forbindelse med seminar på Gardermoen. På seminaret på Hell – knapt tre måneder senere – hadde fellesnemden sitt andre møte.. 1. januar 2020 smelter de sammen til en kommune, som har fått navnet Orkland kommune. 

- Som storebror i prosessen er det viktig at vi er rause. Vi skal bygge en kommune sammen og skape en kultur sammen, sier Kvernmo.

Orkdal blir sentrum i den nye kommunen, som vil ha 18-19.000 innbyggere og et allsidig næringsliv, som fiske og industri.

- Vi skal skynde oss langsomt. Vi i rådmannsgruppa møtes cirka en gang i løpet av uka. Det har vært viktig for prosessen at vi er samstemte og enige, sier Kvernmo.Snillfjord er lillebror
Formannskapet i Snillfjord kommune er selvsagt også på plass. Her er ordfører John Lernes, fungerende rådmann Roar Arne Reinhaug og ansatterepresentant Elisabeth Ramvik, som også jobber i barnehagen i Krokstadøra.

- Av alle de prosessene vi står i har vi kommet lengst med Orkland, selv om diskusjonene fremdeles er på et oppstartnivå. Vi har ikke kommet i gang med de tungene sakene, men først og fremst avgjort hvem som skal være med videre, sier fungerende rådmann Roar Arne Reinhaug.

Som lillebror i prosessene er han fornøyd:- Jeg syns vi har en bra tone og at vi har en god prosess. Vi blir hørt!

- Vi er opptatt av at det fortsatt skal være liv i rådhuset i Snillfjord og at tjenestene til innbyggerne her blir opprettholdt. Krokstadøra skal være et levende samfunn med møteplasser og arbeidsplasser, sier Reinhaug. 

På Distriktssenteret
Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Senteret har kontorer i Sogndal, Alstahaug og i Steinkjer og jobber mye med kommunereformen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Vi har brukt mye tid på å finne dokumentasjon. På våre hjemmesider samler vi alle intensjonsavtaler, folkeavstemninger og rapporter om mulige kommunesammenslåinger, sier leder Halvor Holmli.

Holmli satt selv i ekspertutvalget i 2014/2015 for å finne frem til kriterier for god kommunestruktur. Han jobber tett på fylkesmennene, som har kommet med sine anbefalinger.

- Danmark har ti års erfaring med kommunesammenslåing. Der henter vi erfaringer som vi mener er relevante for norske ordførere og rådmenn, sier Holmli.

Hvert år har det vært tradisjonelle nyttårskonferanser i Nord-Trøndelag. Holmli var på den siste og 98. konferansen. Han opplevde at det på den ene siden var stort vemod og på den andre siden var godt å se fremover.

- Sammenslåing nå kan bidra til at Midt-Norge skal være konkurransedyktig. Jeg opplever at det er en forståelse for at det som er godt for Trondheim er godt for Trøndelag. Og det som er godt for Trøndelag er godt for Trondheim. Vi er avhengig av hverandre og har respekt for hverandre. Vi har en felles historie og en sterk identitet, sier han.

Mulig det er derfor Trøndelag er tidlig ute både når det gjelder kommunereformen og regionreformen. Trønderne er også flinke til å lære av hverandre, mener Holmli.

- De som ligger fremst i løpet, som Rissa-Leksvik, som blir Indre Fosen 1. januar 2018, har bidratt med mye nyttig kunnskap.

Kriterier for å lykkes
- Mange intensjonsavtaler legger stor vekt på tjenesteproduksjon, men vier lite plass til utvikling av sin demokratiske praksis. Det er uheldig. Det kan gå veldig dårlig, dersom kommunene ikke får til en debatt om utviklingen av lokaldemokratiet, sier Holmli. - Nå jobber vi mye med lokaldemokrati og innbyggerinvolvering.

I beste fall er den ene kommunen sterkere enn den andre på samfunnsutviklerrollen og kan dra den andre med seg. Det aller viktigste for å lykkes er at ordførere og politikere i spissen virkelig ønsker sammenslåing, hevder Holmli.

Følelsene i en sammenslåingsprosess er som regel knyttet til arbeidsplasser. Og arbeidsplassene er gjerne knyttet til rådhuset eller kommunehuset.

- Det er viktig å bygge sten på sten, og jobbe med alle innbyggerne i alle deler av kommunene. Det må være raushet. Innovasjon og tenke nytt er utrolig viktig, sier Holmli.

- I tunge og følelsesmessige krevende reformer er det å møtes fysisk viktigere enn noen gang. Det er de som forstår det som lykkes best. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: David og Goliat