Samfunn og demokrati

Beste by på to hjul

Nye sykkelfelt, gratis vårpuss og målrettet kommunikasjonsarbeid har gitt resultater. Trondheim er den storbyen i landet der størst andel av turene skjer med pedaltråkk.

Beste by på to hjul
Anna (3 år) er godt vant til å sitte i sykkelsetet til og fra barnehagen. Foreldrene Frode Nystuen og Kathrine Emilie Standal har begge skaffet seg el-sykler fordi det er miljøvennlig og praktisk.

”Det som er så deilig med å sykle er at en får en naturlig pause. Når du går ut fra jobben er hodet fullt av tanker, men så blir det tømt på veien hjem“ - Torben Rasmussen

Ei blid jente med røde kinn og en slitt kanin under armen løper mamma Kathrine Standal i møte utenfor barnehagen på Solsiden i Trondheim. I morgen blir Anna tre år gammel og gjett om hun gleder seg! Pappa Frode Nystuen hjelper henne på med hjelmen og setter henne i barnesetet på mammas sykkel. Begge foreldrene har kjøpt seg el-sykler og er helt frelst.

Denne artikkelen ble publisert første gang i februar 2015. 

- Vi fikk ideen da vi satt i bilkø, sier Nystuen og smiler fornøyd.

Foreldrene regnet på det og fant ut at de tjente inn igjen det de betalte for syklene i løpet av ett år, fordi de reduserte utgiftene til annen transport.

- Det er helt fantastisk! Her om dagen suste jeg forbi en mann i kondomdress. Alle de negative tingene ved sykling er borte. Ingen tunge motbakker, bare en god følelse og vind i håret, sier Standal.

Enda tøffere tiltak
Hun og familien flyttet til Trondheim fra Oslo for ett år siden. Standal jobber i dag som daglig leder i Svartlamoen boligstiftelse, en alternativ bydel og byøkologisk forsøksområde, mens Nystuen er prosjektansvarlig i Kirkens bymisjon. Begge er opptatt av bærekraftig utvikling og miljø og er aktive på venstresiden i lokalpolitikken. 

- Vi sykler fordi det er miljøvennlig og en veldig rask og praktisk måte å komme seg frem på. Det er en drøm å sykle her sammenliknet med Oslo.

Samtidig mener hun at politikerne i Trondheim bør være enda tøffere og gjennomføre flere bilrestriktive tiltak.

- Mitt inntrykk er at mange unge voksne er veldig interessert i å sykle mer og reise og kollektivt når det blir lagt til rette for det, sier Standal.

Hun er blant dem som etterlyser Miljøgaten i Innheredsveien som politikerne lovet. Nå ser det ut til at både sykkelfelt og miljøgate må vike for nye planer om superbusstrasé.


Sjefingeniør og leder for Miljøpakken Tore Langmyhr og Henning Lervåg prøver ut en ladestasjon og sykkelpumpestasjon i Trondheim

Rimelig og sunt alternativ 

Miljøpakken ble vedtatt av bystyret i Trondheim i april 2008. Byen var i vekst, noe som førte til mer trafikk og forurensing. Behovet for utbygging av gang- og sykkelfelt og et bedre kollektivtilbud var stort. Til tross for at de fleste partiene var enige om at den gamle bomringen skulle bort, valgte politikerne å snu. Det skyldtes både økt klimapolitisk oppmerksomhet etter Klimaforliket på Stortinget i 2008 og at de økonomiske midlene til å gjøre noe for samferdsel og byutvikling uteble.

- Politikerne har våget å ta upopulære avgjørelser og de har tatt byrdene. At vi har så engasjerte politikere og en sterk lokal forankring har nok vært nøkkelen til at vi har lykkes så godt, sier leder av Miljøpakken, Henning Lervåg.

Et av målene for Miljøpakken var at Trondheim skulle bli Norges beste sykkelby. Tiltakene kom raskt. Sykkelveger ble bygget, røde sykkelfelt dukket opp og nye parkeringsanlegg ble satt opp. Jens Stoltenberg og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad kastet glans over prosjektet da de åpnet de første røde sykkelfeltene  i Trondheim sentrum i 2012.

- Vi satser på sykkel fordi det er en miljøvennlig og helsefremmende måte å komme seg frem på. Sykkel er et fleksibelt og konkurransedyktig alternativ til bil på korte og mellomlange turer. Det er langt rimeligere enn å løse transportutfordringene med bil og kollektivtransport, sier Lervåg.

Fakta om miljøpakken Trondheim

Best blant de dårligste
Nylig ble tall fra siste reisevaneundersøkelse publisert av Transportøkonomisk Institutt. Rapporten viser at satsingen på sykkel har gitt resultater. Trondheim er den byen i Norge der størst andel av turene foregår på sykkelsetet. Ni prosent av all forflytning skjer på sykkel, det er en generell vekst på 30 prosent de siste fire årene.

Hittil har Miljøpakken investert 350 millioner kroner på til sammen 28 ulike prosjekter i byen. Leder i Syklistenes Landsforening i Trondheim, Richard Liodden Sanders, er fornøyd med satsingen, men påpeker at det er mye som gjenstår før Trondheim blir like bra for syklende som for eksempel Oulu i Nord-Finland.

- Vi som fronter hverdagssykling, er selvsagt utålmodige. Å være Norges beste sykkelby betyr å være best blant de dårligste. Norge ligger langt bak Sverige og Finland når det gjelder tilrettelegging, sier han.

Kommunikasjon er viktig
I tillegg til utbygging og oppgradering av sykkelfelt og sykkelveier, har Miljøpakken satset på kommunikasjon og kampanjearbeid fra første stund. I begynnelsen var det mye motstand  mot det bompengefinansiert prosjektet. Derfor har det vært viktig å vise trønderne hva pengene faktisk går til.

- Alle vet at det er bra for både helsa og miljøet, men tar ikke nødvendigvis frem sykkelen av den grunn.  Vi har derfor vært opptatt av ikke å være formanende, men å spille på godfølelsen, sier koordinator av kommunikasjonsgruppen, Kristin Gjærevoll.

Miljøpakken har blant annet delt ut gratis matpakker, tilbudt gratis vårpuss og plakater med «Takk for at du sykler» er satt opp over hele byen. Og det ser ut til at oppfordringen virker. Langt flere er nå positive til Miljøpakkens arbeid.

- Undersøkelser viser at flere i Trondheim forbinder Miljøpakken med sykling enn bompenger. Det er vi veldig fornøyd med, sier Gjærevoll.

I kommunikasjonsgruppen er det også ansatt to reiserådgivere, som driver oppsøkende arbeid på skoler og arbeidsplasser. Jobben deres er å påvirke hvordan trønderne kommer seg til skole og jobb. Målet er at flere velger å la bilen stå og heller tar sykkelen, beina eller bussen fatt.


Egen fil for el-biler er en del av Miljøpakken Trondheim

En grønn bedrift
I fjor delte Miljøpakken for første gang ut pris til «Den mest sykkelvennlige arbeidsplassen». Det var Siemens som stakk av med seieren i den tøffe konkurransen. Bedriften i Trondheim satser på en rekke miljøtiltak. De har arrangert kurs for å få bukt med fordommer mot å reise kollektivt og de har innført betaling på parkeringsplassen. Siemens har også utlånssykler som kan bookes i Outlook, og for eksempel brukes i forbindelse med møter i sentrum.

-Inntrykket mitt er at flere og flere sykler og tar bussen, sier Edvin Berg, som jobber i Siemens eiendom og er en av ildsjelene bak bedriftens miljøsatsing.

Berg viser stolt frem arbeidsplassens egne sykkelhus til én millioner kroner. Det har automatisk døråpner og eget sykkelverksted. Selv om det er glatt, kaldt og surt i Trondheim denne februardagen, står det hele 40 sykler oppstilt på rekke og rad.

-Om sommeren sykler rundt 150-170 ansatte til og fra jobb, sier han.

Berg er også en aktiv syklist på sommertid, selv om han bor i Kvål i Melhus kommune, omtrent 2, 5 mil fra arbeidsplassen. Han merker godt at sykkelveiene både i og utenfor Trondheim er oppgradert.

- Da jeg begynte å sykle for seks år siden måtte jeg sykle på E6. Nå er det stort sett sykkelfelt hele veien, sier han.

En naturlig pause
Noen av de ansatte i Siemens er mer ivrige enn andre. Blant dem er Torben Rasmussen. Han sykler hver dag til og fra jobb, sommer som vinter, i sol og regn. Det har han gjort i tre år nå.

Klokken er syv om morgenen og Rasmussen gjør seg klar for å reise til jobb fra Ranheim. Han tar på seg signalgul sykkeljakke og hjelm. Bilen blir stående i garasjen i dag også.

- Jeg sykler fordi det er praktisk. Det er lagt godt til rette med sykkelsti og fasiliteter på jobb, sier han.

- Det som er så deilig med å sykle er at en får en naturlig pause. Når du går ut fra jobben er hodet fullt av tanker, men så blir det tømt på veien hjem.

Han er godt fornøyd med sykkeltilbudet i byen.

- Nei, det er egentlig bare opp til den enkelte. Det er min oppfordring: Få lys på syklene og kom i gang!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Beste by på to hjul