Samfunn og demokrati

Attraktive Steinkjer

Steinkjer kommune styrker seg som følge av både regionreformen og kommunereformen. Det merkes både på helsestasjonen og på universitetet.

Attraktive Steinkjer
Monica Indgjerd er på kontroll med sin tre måneder gamle datter Linnéa på helsestasjonen i Steinkjer.

”Å utdanne mellomledere er noe av det viktigste vi gjør. Det er det stort behov for i det regionale forvaltningsnivået“ - Hanne Solheim Hansen, prorektor ved Universitetet i Nord i Steinkjer

Lille Linnéa (tre måneder) har vært til kontroll sammen med mamma Monica Indgjerd, som med stø hånd legger henne over skulderen når tårene kommer. Faren, som har kjørt lastebil hele natten, kommer ilende til med en flaske med varm melk. Det er Moncias andre barn. Hjemme har hun en toåring, som er stolt storesøster.

- Jeg stortrives i Steinkjer. Vi bor rett i nærheten av besteforeldre og har alt vi trenger, sier Indgjerd.

Befolkningen vokser jevnt og trutt i Steinkjer kommune. Det blir født omkring 200 barn hvert år i Steinkjer kommune. På helsestasjonen er det travelt i dag. Mens jordmor tar imot gravide for sjekk, står stolte og ferske foreldre i kø for å måle og veie sine nyfødte. Noen unge jenter med skolesekker spør i skranken om helsestasjonen er åpen.

- Helsestasjonen for ungdom åpner ikke før klokken to, så da rekker dere å gjøre byen utrygg i mens, sier helsesøster.

De to jentene kniser litt og forsvinner ut av døren.

 I skranken på helsestasjonen i Steinkjer sitter to blide damer. 

En kommune i vekst
I begynnelsen av året inviterte Steinkjer kommune i samarbeid med Steinkjer næringsforum til et møte for næringsdrivende og kommunalt ansatte. Tema var investering og byutvikling med overskriften "Sammen for et attraktivt Steinkjer".

På møtet presenterte ordfører Bjørn Arild Gram en rekke investeringsprosjekter i kommunen. På trappene står et splitter nytt helse- og beredskapshus og ikke minst en innovasjonscampus for å bygge et attraktivt universitetsmiljø. Det er også satt av 250 millioner kroner til nye Steinkjer skole, som skal være være et fyrtårnsprosjekt for miljø- og klimaløsninger.

Steinkjer er en kommune i vekst. Kommunen har de siste ti årene fått en stadig bedre øknonomi og har eierskap i en rekke selskap, som Dampsaga Bad og kulturbygg og Steinkjer næringsselskap. Steinkjer har et stort jordbruksareal og omfattende melkeproduksjon og skog.

Kommunen skal slå seg sammen med nabokommunen Verran. Når Trøndelag smeltes sammen til ett rike, flyttes dessuten en rekke stillinger og posisjoner til Steinkjer.


Hanne Solheim Larsen er prorektor på Universitetet Nord i Steinkjer.

Arbeidskraft på vei
Nord universitet har en egen avdeling på Steinkjer, som blant annet tilbyr studier i økonomi og administrasjon, landbruk, økonomi, medieteknologifag og spillutvikling.

- Å utdanne mellomledere er noe av det viktigste vi gjør. Det er det stort behov for i det regionale forvaltningsnivået, sier prorektor Hanne Solheim Hansen, som akkurat har flyttet inn på nytt kontor. Det er ikke bare i Kommune-Norge det er omorganiseringer. Det gjelder universitetet også.

Bare i Steinkjer blir 800 elg felt hvert år. Nord universitet tilbyr også utmarksforvaltning, biologi og husdyrstudie.

- Kommunen og fylkeskommunen er helt avhengig av oss for å få kvalifiserte folk. Vi har blant annet vært i møte med Inderøy kommune, som ligger mellom Steinkjer og Levanger. Det viktigste vi bidrar med er å gi dem kandidater til jobb, sier Hansen.

Nå skal studiestedet i Steinkjer fornyes med 300 millioner kroner. Det skal bygges en innovasjonscampus hvor rundt 30 bedrifter og institusjoner blir samlet under ett og samme tak.

- Studentene jobber annerledes enn før. De jobber mer variert og arenaene vi tilbyr blir fort gammeldagse. Vi skal derfor utvikle noen mingleområder der studenter og næringslivet kan treffes. Alle bransjer trenger å være på tå hev når utviklingen går så raskt. Det gjelder også universitetsmiljøet, sier Hansen.


En av studentene i Steinkjer som har 3D animasjon og VFX på timeplanen.

Spillteknologi og 3D
I A-bygget som er bevart etter krigen, sitter Robin Munkvold på sitt kontor. Han har hovedfag i IT og databaser. Munkvold er ansvarlig for studiene i medieteknologi på Universitetet i Nord, som Film og TV produksjon, 3D kunst, animasjon og VFX og Spill og opplevelsesteknologi.

Studiene er en del av Senter for fremragende utdanning, som vil si at de skal være et forbilde for andre i hvordan drive sin IT-utdanning. De får finansiering av NOKUT.

- Vi sleit med rekrutteringen på 2000-tallet og så på hva som kan være framtida. Etter at vi opprettet nye studier i multimedia og spillteknologi har vi høye søkertall og internasjonal interesse, sier Munkvold.

All undervisning om spill- og opplevelsesteknologi foregår på engelsk. 20 prosent av studentene er fra Island. I tillegg har programmet studenter fra Russland, Spania og England.

- Vi har en fantastisk lærerstab. Vi har blant annet Greg Curda, som fikk Oscar for sin lydproduksjon i Jakten på Røde Oktober og Richard Hersey, som har jobbet for BBC i mange år.

I et av klasserommene sitter studentene bak hver sin PC og programmerer en video i 3D. Det er flest gutter her, men på første rad sitter Hildur Hörn Sigurdarddottir (25) og Erla Dis Kjartansdottir (25). De studerer 3D animasjon og VFX på Nord Universitet på 2. trimester og trives godt både på studiet og i Steinkjer.

Steinkjer kommune

Ordfører: Bjørn Arild Gram (Sp)

Areal: 1564 km2

Innbyggere: 21.781 innbyggere

Slår seg sammen med: Verran kommune 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Attraktive Steinkjer