Kultur, idrett og fritid

Samler krefter fra hele Buskerud

I fylkesaksjonskomiteen i Buskerud samles mennesker med ulik bakgrunn om et felles ønske om å motivere folk til å gi av fritiden sin. Nå samles de til innsats for årets TV-aksjon.

Samler krefter fra hele Buskerud
I fylkesaksjonskomiteen sitter representanter for mange ulike deler av samfunnet. Foto: Christina Johnsen, UNICEF

”Det ligger så utrolig mye kraft i frivilligheten! Hvis en kommune gir støtte til frivillighet, får den igjen tusen ganger, det er jeg sikker på.“ - Kari Helene Kristensen, fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Buskerud

Det er utrolig givende å være aksjonsleder i en slik komite. Folk jobber i utgangspunktet på helt forskjellige måter, med helt ulike ting, og så møtes vi og da blomstrer det, sier Kari Helene Kristensen som leder aksjonskomiteen i Buskerud.

Mye kraft i frivilligheten
Fylkesaksjonskomiteen i Buskerud er bredt sammensatt med medlemmer fra blant annet idretten, ideelle organisasjoner, trossamfunn og kulturelle organisasjoner. Alle jobber sammen for TV-aksjonens mål: å samle inn penger for årets utvalgte formål.

– Det ligger så utrolig mye kraft i frivilligheten! Hvis en kommune gir litt økonomisk støtte til frivillighet, får den igjen tusen ganger, det er jeg sikker på! Det skal så lite til, når pengene brukes på riktig måte. Når et lokalsamfunn organiserer innsamlingen på en måte som treffer, skaper det lojalitet i nærmiljøet, sier Kari Helene Kristensen.


Kari Helene Kristensen er fylkesaksjonsleder i Buskerud. Foto: KS

Kirken som frivillighetssentral
I arbeidskirken i Fjell bydel i Drammen samles bøssebærere under årets TV-aksjon. Kirken fungerer som samlingslokale for folk som bor i Fjell bydel. Prest Ivar Flaten er medlem av fylkeskomiteen og forteller engasjert om alt arbeidet som gjøres i kirken. Flatens misjon handler om mer enn religion.

– Hvis det som skjer i kirken gjør at du får lyst til å gå ut derfra og gjøre en forskjell for folk, da har vi lykkes, i vårt arbeid.

Drammen er den byen i Norge med høyest innvandrerandel etter Oslo, og i Fjell bydel bor det særlig mange med bakgrunn fra et annet land enn Norge. For Flaten er det viktig at Fjell kirke oppleves som et sted der alle er velkomne, uansett religion og bakgrunn. Innsatsen for TV-aksjonen er en del av det. I september arrangerte kirken en festival der åtte trossamfunn deltok, med mål å samles for fred og dialog. Kirken brukte festivalen som en anledning til å fortelle om TV-aksjonen, til å verve nye frivillige.

– Det å være innsamlingssentral for TV-aksjonen har vært en tradisjon her i kirken i mange år. Vi har mobilisert bøssebærere og jobbet med å organisere frivillige i hele bydelen.

I tillegg til å være prest leder Flaten et dialognettverk og er arrangør av flere kulturelle arrangementer med et overordnet mål om å samle folk, på tvers av bakgrunn og tilhørighet.

– Vår virksomhet vil ikke gå rundt hvis vi ikke har folk med et varmt hjerte som ønsker å bidra og å delta i samfunnet. Det er faktisk det en menighet er: mennesker som er dedikerte og som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i verden, sier Fladen.


Prest Ivar Flaten tror mennesker har et grunnleggende behov for å gjøre en frivillig innsats for andre. Foto: KS

Frivillighet og dialog henger sammen
- Hvorfor er du så opptatt av dialog?

– Vi opplever dessverre i alt for stor grad disse stengslene i samfunnet. At folk tenker at det er tryggest å holde seg for seg selv. Vi prøver å gjøre noe med det, i en tid der dette er viktigere enn noen gang. Vi må ha beredskap når det smeller. Når det smeller i Tyrkia, så gir det gjenlyd her i Drammen. Da må vi ha gode nok relasjoner til å kunne snakke sammen, sier Fladen, som tidligere i år fikk Drammen kommunes kulturpris, som en honnør til kulturmøtebygging.

– Hvis vi mister hverandre, og ikke kjenner hverandre, og ikke jobber for noen felles mål, så rakner alt, og vi løsner fra hverandre. I en tid med folkevandringer, hvor vi får mange nye naboer, så er dette enda mer akutt.

Hva betyr frivilligheten for deg som prest?
– Jeg tror personlig at alle mennesker har et grunnleggende behov for å bety noe for andre. Det å høre til et sted, å gjøre noe sammen med andre for andre, det er rett og slett et sånn mentalhygienisk, grunnleggende behov.


Ralph Castellan og Carl-Erik Thielemann har brukt mange timer av sitt liv på frivillig innsats for barn. Foto: KS

– Å kjenne takknemligheten er helt uvurderlig
Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som arbeider for barn og unge. Organisasjonen har også hatt et langvarig samarbeid med UNICEF. Derfor var det naturlig for Kiwanis i Buskerud at de selv tok initiativ til å involvere seg i årets TV-aksjon.

– Årets tema treffer mange av våre frivillige i Kiwanis, sier Carl-Erik Thielemann, som er viseguvernør i divisjon Buskerud for Kiwanis og medlem av fylkesaksjonskomiteen.

Sammen med Kiwanis-kollega Ralph Castellan fra Kiwanis Club Kongsberg og Numedal forteller han om et stort engasjement for årets TV-aksjon i Kiwanis. Til vanlig jobber organisasjonen for vanskeligstilte barn og unge i Norge. De har blant annet et landsdekkende ferie- og fritidstilbud til barn og unge på Heistadmoen på Kongsberg, som er åpent for alle barn og unge.

– Det å være med i denne type arbeid som vi er, da får man veldig mye tilbake. Det er en veldig viktig del av det hele. Det er det som danner et godt grunnlag for samspillet mellom Kiwanis-medlemmene og de som trenger den hjelpen som vi tilbyr. For det smitter begge veier. Det å kjenne den takknemligheten for den jobben du gjør, fra de som har fått hjelp av deg – det er helt uvurderlig, sier Ralph Castellan.

Ralph og Carl-Erik snakker med glede om alle Kiwanis’ mange satsninger for barn og unge. De har brukt mange timer av sitt liv på å være frivillige for å kunne hjelpe barn og unge som har det vanskelig.  Det virker som det er lite som er viktigere for dem enn å kunne styrke organisasjonen.

Hvorfor tror dere at folk er frivillige?
– Det er nok en kombinasjon av flere ting. Det er både gode prosjekter, som motiverer folk til å bidra. Og så er det som sagt slik at det gir en veldig glede tilbake. Samtidig betyr det sosiale veldig mye. Det gjør noe med ditt eget liv også. Det å få oppleve den følelsen av å bety noe for andre, det tror jeg er en drivkraft for det frivillige arbeidet generelt, samtykker Thielemann og Castellan. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Samler krefter fra hele Buskerud