Kultur, idrett og fritid

– Jeg er stolt av kommunen min

Ordfører Nina Sandberg mente at innbyggerne på Nesodden hadde mer å putte i bøssene, og engasjerte seg i TV-aksjonen. Resultatet ble topp-plassering på giverstatistikken.

– Jeg er stolt av kommunen min
Nina Sandberg mener TV-aksjonen knytter innbyggerne sammen. Hun har vært ordfører på Nesodden i perioden 2011-2017, men forlater denne høsten embetet som ordfører for å bli stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: KS

”– Jeg mener det er viktig å bygge en følelse av medansvar i en kommune, å bygge oss som et fellesskap. “ - Nina Sandberg

Når man setter seg på båten fra Aker Brygge i Oslo over til Nesodden er det nesten som å krysse en landegrense. Selv om den fysiske avstanden til odden i Oslofjorden ikke er lenger enn til andre kommuner i nabofylket Akershus gjør båtturen reisen dit spesiell. En halv time på havet og med ett har man følelsen av å være milevis fra eksos, trikkestøy og kontorbyggene i hovedstaden.

– Jeg er veldig stolt av kommunen min. Vi har to store ressurser. Det er en naturskjønn kommune, med skog og mark og kystlinje. I tillegg har vi en veldig fin befolkning. Her bor det mange unge, høyt utdannede og sosialt ansvarlige folk, samtidig som det er et stort mangfold, sier ordfører Nina Sandberg.

I fjorårets aksjon for Røde Kors var hun selv aktiv i kampanjen «Gå for en flyktning» og oppfordret til å bidra i sosiale medier. Det ga resultater. I 2016 klatret Nesodden markant på statistikken, og endte på fjerde beste kommune, sammenliknet med andre kommuner med over 15.000 innbyggere.

Så potensialet hos innbyggerne
Det sies at til Nesodden flytter de unge og urbane, de som trives i Oslo-bydelene Grünerløkka og Kampen, men som ønsker seg mer frisk luft, grønne omgivelser og lukten av havet. Hit flytter mange samfunnsengasjerte byfolk, som har pakket Fjällreven-sekken og tatt turen over fjorden, for å kunne skue over til hovedstaden fra vinduet.

Ordfører Nina Sandberg vet godt hvem som bor i kommunen hun styrer. Kommunen har et høyt inntektsnivå, og ifølge ordføreren – en stor dugnadsånd.

– Da jeg ble valgt til ordfører i 2011 la jeg merke til at organiseringen av TV-aksjonen var veldig tungvinn. Én person satt og ringte rundt. Samtidig oppdaget jeg at Nesodden lå langt nede på giverstatistikken. Det syntes jeg var underlig, i en kommune med så mye frivillighet, med så mange godhjertede mennesker. Så da tenkte jeg at her må det være noe uutnyttet potensiale!

Hege J. Emilsen er daglig leder av Nesodden Frivilligsentral og sier det er mye engasjement i kommunen.

– Frivilligheten er sentral her på Nesodden. Det er utrolig mange lag og foreninger, og vi får veldig mange henvendelser fra folk som ønsker å bidra.

Etter at ordføreren innså at det var et uutnyttet potensiale på Nesodden, brettet hun opp ermene.

– Jeg bestemte meg for å gjøre noe med det. Vi prøvde ut en modell der vi lot Frivillighetssentralen ta over hoveddelen av koordineringen. De har gjort en kjempegod jobb! I tillegg tok jeg selv ansvar for å promotere aksjonen, blant annet i sosiale medier.

Ordføreren i aktiv rolle
Ordførerens kontor er på «Tangenten». Her er kommuneadministrasjonen samlet i samme bygg som kommunens bibliotek og lokale kafe. Helgen i forveien har det vært festival på Nesodden, så bygget er pyntet med fargerike gelendre, som de besøkende barna hopper opp for å få tak i. I kafeen sitter eldre og mødre og fedre med barnevogner og drikker kaffe og spiser ferske smørbrød.

Hvorfor engasjerte du deg som ordfører i TV-aksjonen?

–Jeg var sikker på at det var mange her som ville gi. I tillegg mener jeg at det å være en aktiv samfunnsborger, det er noe man hele tiden må fremheve som en verdi. Vi som er folkevalgte har muligheten til å fremme den verdien. Jeg mener det er viktig å bry seg om mer enn seg selv, fordi det i verden finnes mennesker vi både bør og kan hjelpe.

Den nyvalgte stortingsrepresentanten Nina Sandberg mener det å være ordfører er noe mer enn bare å administrere, det ligger et større ansvar i rollen.

– Det å være politiker er mer enn bare å bygge budsjett, det er å bygge et samfunn. Jeg er stolt over det vi har fått til her. Jeg mener det er viktig at ordføreren inntar en aktiv rolle i å promotere en slik aksjon. Dette er jo det eneste humanitære formålet som formannskapet gir til. Vi er enige om at dette er en bredt forankret innsamlingsaksjon, som alle kan stille seg bak.

Viktig å jobbe mot felles mål
Hva var det dere gjorde på Nesodden, som gjorde at dere fikk et så godt resultat?

– Vi gjorde om på hele organiseringen, og dro på den kompetansen som allerede fantes i kommunen. Vi lagde en modell som gikk ut på at vi etablerte en kommunekomité, som ordføreren ledet. Poenget med den komiteen var å prøve å dra med seg flest mulig i lokalsamfunnet.

Ordføreren, som denne høsten forlater embetet som ordfører for å bli stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mener TV-aksjonen knytter innbyggerne sammen. Ansatte og innbyggere blir bedre kjent med hverandre, og jobber sammen for en større oppgave.

– Jeg mener det er viktig å bygge en følelse av medansvar i en kommune, bygge oss som et fellesskap, at vi jobber sammen mot et viktig mål, som handler om mer enn oss som lokalsamfunn. Jeg tror at kommunesektoren vil ha så mange oppgaver i fremtiden at frivilligheten vil bli enda viktigere. Frivillighet gir så mye mening for de som driver med det, det er en stor verdi i lokalsamfunnet, og det ligger enorme muligheter i frivillig sektor, sier Sandberg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: – Jeg er stolt av kommunen min