Forskning og innovasjon

Slutt på Hæ i Hå

På kort tid har Hå kommune i Rogaland satt klart språk på agendaen. - Målet er å forenkle brevene til innbyggerne, men også få til en kulturendring, sier prosjektleder Marianne Espedal Boge.

Slutt på Hæ i Hå
Hå kommune har 25 språkvenner, som har et særlig ansvar for å minne om klart språk. Foto: Hå kommune

”Klart språk er jo noe det faktisk ikke er mulig å være mot. “ - Marianne Espedal Boge, prosjektleder i Hå kommune

13. juni ble til sammen 1,5 millioner kroner tildelt 44 kommuner og fylkeskommuner for å jobbe med klart språk. Hå kommune fikk også i år tildelt støtte av KS.

- Vi er her for å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Klarspråk er en del av en større helhet, sier Marianne Espedal Boge.

Boge er leder for politisk sekretariat, men er også ansvarlig for klarspråk-prosjektet i kommunen.

Heiet frem av ledelsen
Det begynte for 14 måneder siden da en gruppe på seks personer fra Hå kommune reiste til Stavanger for å delta på Klarspråk-kurs i regi av KS. 

- Vi likte det vi hørte og startet ganske raskt opp et arbeid med å sette klarspråk på agendaen i kommunen. Rådmann og ledergruppa har vært positive helt fra starten og har heiet fram klarspråkarbeidet. Det har betydd mye, sier Boge.

Hå kommune fikk innvilget sin søknad om støtte fra KS på 50.000 i 2016 og startet opp et pilotprosjekt for barnevern sammen med NTB Arkitekst.

Se filmen Hå kommune har laget om sitt klarspråkarbeid. 

Språkprofil raskt på plass
- Vi ble advart på forhånd om at barnevern kunne være en vanskelig start, både på grunn av mange kompliserte juridiske forhold og fordi tjenestene retter seg mot en sårbar gruppe. Samtidig var de ansatte allerede i gang med en intern omstillingsprosess og dermed motivert for å endre malene sine, sier Boge.

Det ble et vellykket pilotprosjekt og kommunen satte i gang med klarspråkkurs for ansatte og brukertesting. Parallelt utviklet Hå kommune en egen språkprofil.

- Vi brettet opp ermene og satte i gang. Slik er det på Jæren. Vi liker å få det gjort, sier Boge.

Prosjektgruppa sendte også totalt 80 kommunale ledere på kurs og orienterte kommunestyre. Det ble også arrangert en språkdag på rådhuset

- Det å involvere lederne tidlig, var et lurt grep. Hvis ikke de ser verdien av arbeidet vi gjør, hadde vi ikke fått det til. Det veldig vanskelig for en ildsjel å dra lasset alene, sier Boge.

På rett vei  
Hå kommune fikk hederlig omtale da den første klarspråkprisen for kommunesektoren ble utdelt 27. februar.

- Juryen var imponert over at vi hadde fått til mye på kort tid. Det var hyggelig, ettersom det bekreftet at vi har gjort noe rett. Vi bruker en del ressurser på dette, sier Boge.

I dag har Hå kommune 25 engasjerte språkvenner, som har et spesielt ansvar for å følge opp klarspråk.

- Brukertestene bekrefter at tekstene har blitt bedre. Vi ser også at ansatte bruker klarspråkprinsippene og vi har fått gode tilbakemeldinger på brukertestene våre. Vi er på rett vei, sier Boge.

Hå kommune loggfører nå henvendelser på enkelte tekster, før og etter at de har blitt forbedret.

- Dette vil forhåpentligvis si oss noe om hvor forståelige tekstene er, og om endringene vi har gjort er nyttige. Det er veldig gledelig, sier Boge.

- I likhet med mange andre kommuner har Hå kommunes økonomiske situasjon blitt tyngre. Vi mener at klarspråkarbeid er en god bruk av ressurser, som på sikt vil bidra i arbeidet vi gjør med å forenkle, fornye og forbedre våre tjenester. Klart språk er jo noe det faktisk ikke er mulig å være mot. 

Boges råds til andre kommuner som ønsker å starte et klarspråkprosjekt:

  1. Sørg for å ha lederne med på laget, og ikke glem mellomlederne
  2. Lag en bredt sammensatt prosjektgruppe, med representanter fra alle tjenesteområder
  3. Prøv å hekte klarspråkarbeidet på  eksisterende prosjekt og prosesser
  4. Gjennomfør brukertester
  5. La klarspråk bli en del av kulturen på arbeidsplassen

Det aller viktigste er egentlig å bare sette i gang!


Fakta

  • Programmet Klart språk i kommunesektoren startet opp i 2014. 

  • Over 120 kommuner og fylkeskommuner benyttet tiltak i programmet.

  • Omtrent 370 deltakere fra cirka 114 kommuner og fylkeskommuner deltatt på regionale grunnkurs. 

  • Programmet har delt ut 2,5 millioner kroner i støtte til kommuner og fylkeskommuner. Disse er nå i gang med egne klarspråksprosjekter.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Slutt på Hæ i Hå

 

Kommunesektoren får 1,5 millioner til klart språk

KS har delt ut totalt 1,5 millioner kroner til 44 kommuner og fylkeskommuner som skal forbedre språket i sin kommunikasjon med innbyggerne.