Arbeidsliv og ledelse

Først i Førde

Fellesskap er fellesnevneren for skoler med gode resultater og elever som trives, viser ny forskning. I Førde kommune har de jobbet med en kollektiv kultur i årevis. Det har gitt resultater.

Først i Førde
Helge Sæterdal, ordfører Olve Grotle og rådmann Ole John Østenstad i Førde kommune.

”Jeg kan ikke tilby hva som helst til lærere. Til det har jeg alt for stor respekt for dem.“ - Helge Sæterdal

Vi scorer høyt på Kommunebarometeret fordi vi har hatt et langsiktig og målrettet arbeid. Vi har bygget en felles kultur og det har gitt resultater, sier rådmann Ole John Østenstad.

Denne artikkelen ble publisert første gang i Kommunespeilet juni 2015. 

På Kommunebarometeret for 2014 seilte Førde kommune helt til topps på grunnskole.  Det er en kjent sak at elever fra Sogn og Fjordane år etter år ligger i Norgestoppen på nasjonale prøver, men de fleste kommunene i fylket har også hatt fremgang på Kommunebarometeret. Tallene her er basert på en rekke faktorer som elevenes karakterer, resultat på nasjonale prøver, trivsel, frafall på videregående skole og lærernes utdanningsnivå.

Kommunalsjef Helge Sæterdal tror at den positive utviklingen har sammenheng med etableringen av en kollektiv kultur. Han har jobbet i Førde kommune med skoleutvikling i en årrekke.

- Førde-skolen var tidlig ute med å kartlegge trivsel og faglig nivå. Vi har holdt fast på retningen og hva som er målet. Det tror jeg har vært avgjørende for å lykkes, sier Sæterdal.

Satser på skole
Utenfor det  nye rådhuset i Førde henger et teppe av rosa hjerter. «Eg har det godt når eg går på skulen og får lære», står det på et av hjertene. (I forbindelse med en Røde kors-kampanje mot incest og seksuelle overgrep har flere hundre skolebarn skrevet hva som skal til for at de har det godt)

På plassen foran rådhuset står tre menn i sin beste alder i lyseblå skjorte og litt gråskjær i håret. Det er kommunalsjefen, ordføreren og rådmannen i  kommunen. De er i godt humør. De spøker og ler. Det er et utmerket og avklart forhold mellom administrasjon og politikk, får vi vite.


Helge Sæterdal, ordfører Olve Grotle og rådmann Ole John Østenstad i Førde kommune.

- Det politiske miljøet i Førde har vært opptatt av skolen og og har vært villig til å la administrasjonen styre. Vi har ikke lagt oss opp i detaljer, og det har nok  vært lurt, sier ordfører Olve Grotle.

Tydelige forventninger
Etableringen av en kollektiv kultur startet med at byrået «Ringer i vann» ble engasjert for å utvikle Førde-skolen og implementere Kunnskapsløftet i 2004. Det ble gjennomført SWOT-analyser ved alle skoler og to år senere begynte kommunalsjef Helge Sæterdal med sine faste skolebesøk.

- Jeg var opptatt av at skolene drev med egenvurdering. Det hendte noen skoler fikk stryk og at jeg sa jeg kom tilbake om tre måneder. Det fungerte. Å ha tydelige forventinger er viktig for å få til utvikling, sier Sæterdal.

Sæterdal har i tillegg fått til et tett samarbeid med Høgskolen i Sogndal. Han har jobbet hardt for å få et skreddersydd og godt tilbud med de beste foreleserne i landet.

­- Jeg kan ikke tilby hva som helst til lærere. Til det har jeg alt for stor respekt for dem.

Han har selv jobbet ti år som lærer og er ikke i tvil om hva som må til for at kommuner skal bli gode skoleeiere:

- Det er klart at det betyr mye at jeg selv har stått i et klasserom  og vet hva det innebærer. Det er helt avgjørende at administrasjonen i kommunen har kapasitet og kompetanse på skole. Dessuten må politikerne være interessert, orientert, sette mål og gi rammer, avslutter Sæterdal.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Først i Førde