KommIT-rådet

KommIT-rådet

KommIT-rådet er et rådgivende utvalg i KS innen digitalisering. Rådet møtes fire til fem ganger årlig og bidrar i både interessepolitisk og utviklingsrettet arbeid i KS. For eksempel digitaliseringsstrategien for kommunesektoren.