14.sep.

Vest-Norge: Kurs i HTA - fellesbestemmelsene

Praktisk informasjon
  • Tid: 14. september - kl 10.00 - 16.00
  • Sted: Bergen
  • Adresse: Grand Hotel Terminus
  • Pris: 750
  • Målgruppe: Ledere med personalansvar, samt HR- og personalmedarbeidere

Region: KS Vest-Norge | Bergen

KS i region vest inviterer til kurs i hovedtariffavtalen.

Dette kurset vil gi en innføring i fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen med fordyping i temaet arbeidstid. I innføringsdelen vil særlig bestemmelsene knyttet til tilsetting, oppsigelse, omplassering, ferie og permisjoner gjennomgås, i tillegg til fordypningstemaene.  

Forelesere er spesialrådgiver Hege Torvbråten og juridisk rådgiver Silje Tangen fra KS Forhandling.