21.apr.2017

Vest-Norge: KOSTRA-kurs pleie- og omsorgstenestene

Praktisk informasjon
  • Tid: 21. april 2017 kl. 10.45 - 15.00
  • Sted: Flesland, Bergen
  • Adresse: Bergen

Region: KS Vest-Norge | Flesland, Bergen

Formålet med kurset (læringsmål):
Dette er et kurs for de som har erfaring med KOSTRA, men som ønsker påfyll og mer dybde kunnskap om hvilke KOSTRA-indikatorer som er viktige i forhold til analyse og styring av pleie og omsorgstjenesten.
Følgende temaer vil bli gjennomgått:
 

  • Kort om KOSTRA og IPLOS
  • Hvordan sammenlikne og analysere herunder en gjennomgang av objektiv utgiftsbehov for pleie og omsorg
  • Gjennomgang av hvilke KOSTRA-indikatorer er de viktigste for analyse og styring
  • Hvordan bruke disse indikatorene for å vise tjenestens profil og mulig handlingsrom
     

Vi bruker deltakerkommunens egne tall og legger inn refleksjoner og oppgaver undervegs for å sikre et høyt læringsutbytte.