08.des.2017

Utdeling av Etikkprisen 2017

Praktisk informasjon
  • Tid: 08. desember 2017 kl. 08.00 - 15.00
  • Sted: KS Agenda Møtesenter
  • Adresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
  • Pris: Gratis
  • Målgruppe: Alle
Kart

Region: Oslo | KS Agenda Møtesenter

Flora kommune, Oslo kommune ved Sykehjemsetaten og Surnadal kommune er nominert til Etikkprisen 2017.

Etikkprisen deles ut av satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Satsingen finansieres av HOD og driftes av KS. Satsingen skal bistå de kommunale helse- og omsorgstjenestene med kunnskap og verktøy innen etisk refleksjon, som en naturlig del av kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid. Prisen er en synliggjøring av det systematisk etikkarbeidet som gjøres ute i kommunene. Satsingen samarbeider med Senter for medisinsk etikk v/Universitetet i Oslo. Prisen deles i år ut for syvende gang.

Vinneren offentliggjøres 8.desember. Prisen deles ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie og nestleder i styret i KS, Mette Gundersen.

Etikkprisen deles ut til en kommune/virksomhet som gjennom sitt systematiske etikkarbeid styrker brukernes verdighet og integritet gjennom å videreutvikle de ansattes etiske kompetanse og integritet.

Følgende kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning:

  • Etikkarbeidet fører til økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning
  • Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
  • Etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder-, mellomleder-, medarbeidernivå)
  • Etikkarbeidet er systematisk og varig
  • Etikkarbeidet dokumenteres og følges opp

Nytenkning, kreativitet og innovative løsninger i etikkarbeidet vektlegges.