17.jan.2018

Trøndelag: Nettverkssamling, En av oss Tema inkludering til samfunn

Praktisk informasjon
  • Tid: 17. - 18. januar 2018 kl. 08.30 - 14.00
  • Sted: Steinkjer, Tingvold park Hotell
  • Adresse:
  • Målgruppe: Ordførere, rådmenn, flyktningtjenesten, videregående opplæring, voksenopplæringen, NAV, frivilligheten, mfl.

Region: KS Midt-Norge | Steinkjer, Tingvold park Hotell

Informasjon om nye rammebetingelser og mulighetsrom i arbeidet. Læring via eksempel, refleksjon og deling fra praksisfeltet.

Dokumentasjon


Kontakt