13.feb.2018

Troms: Strategikonferansen 2018

Praktisk informasjon
  • Tid: 13. - 14. februar 2018 kl. 12.00 - 12.00
  • Sted: Clarion hotel Edge, Tromsø
  • Adresse:

Region: KS Nord-Norge | Clarion hotel Edge, Tromsø

Foredrag fra konferansen kan lastes ned her.

Akuttberedskap i Barnevernet 

Bredbandsfylket

Helseteknologi nord troms

Karlsoy kommune

KS advokatene

I forhold til Avlasterdommen omtalt i presentasjonen, anbefales det også artikler om B-rundskriv m.v. på denne lenken: ….

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/saravtaler-og-ovrige-avtaler/b-rundskriv-om-avlasteravtalen/

KS informerer om interessepolitikk

KS Tariffoppgjøret

Regionreform ekspertutvalget

Senja kommune

Tjelsund kommune