20.apr.2017

Sogn og Fjordane: Samhandlingskonferansen 2017

Praktisk informasjon
  • Tid: 20. - 21. april 2017 kl. 10.00 - 16.00
  • Sted: Førde
  • Adresse: Scandic Sunnfjord Hotel
  • Målgruppe: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte

Region: KS Vest-Norge | Førde

Presentasjonar frå konferansen finn du til høgre på sida.