20.apr.

Sogn og Fjordane: Samhandlingskonferansen 2017

Praktisk informasjon
  • Tid: 20. april - kl 10.00 til 21. apr - kl 16.00
  • Sted: Førde
  • Adresse: Scandic Sunnfjord Hotel
  • Pris: Sjå påmelding
  • Målgruppe: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte

Region: KS Vest-Norge | Førde

Vi inviterer til Samhandlingskonferansen 2017, som ber tittelen "Saman er vi dynamitt!". Velkomen til to dagar med fagleg påfyll og gode døme på oppgåveløysing gjennom leiing, innovasjon og velferdsteknologi.

Konferansen har som mål å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltningsnivå, gi kunnskap gjennom gode innlegg og drøftingar, synleggjere døme på innovative satsingar, god praksis og teknologiske mulegheiter.

Konferansen vil legge vekt på desse tema:

•             Leiing

•             Innovasjon og oppgåvedeling

•             Praktisk bruk av velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

 

Samhandlingskonferansen er eit årleg fellesarrangement mellom dei fleste samfunnsaktørane i fylket knytt til helseområdet frå kommune-, fylkeskommune- og statssida, høgskulesystemet, spesialisthelsetenesta og brukarsida. Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet er arrangørar.

Meir informasjon og program finn du her.