13.jun.2017

Sogn og Fjordane: Avtalekurs - mellomoppgjeret og HTA

Praktisk informasjon
  • Tid: 13. juni 2017 kl. 10.00 - 15.30
  • Sted: Førde
  • Adresse: Scandic Sunnfjord Hotel
  • Pris: 700,-
  • Målgruppe: HR-tilsette og andre med lønns- og personalansvar i kommunen

Region: KS Vest-Norge | Førde

KS inviterer til heildagskurs med to parallellseminar, der deltakarane kan velje eit av kursa.

I påmeldingsskjemaet (knapp til høgre) kryssar du av for ønska seminar. 

Alternative seminar: 

1 - Gjennomgang av lønnsbestemmelsane i HTA, herunder gjennomgang av lønnssystemet, lønnstabellen i kap. 4, forhandlingskapitla, stillingskodar mv. Informasjon om mellomoppgjeret 2017 og implementering av avtalte sentrale tillegg vil og bli gjennomgått. 
I tillegg vil det bli særskilt vektlegging av førebuing til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlingar, formelle spelereglar i lokale forhandlingar, protokollskriving m.m.

2 - Gjennomgang av fellesbestemmelsane i HTA med vekt på bestemmelsar knytt til omstilling,herunder også bestemmelsar i Hovudavtalen.

Påmeldingsfrist: 22. mai 2017