Seminar om kommunikasjon i nye kommuner
10.des.2018

Seminar om kommunikasjon i nye kommuner

Praktisk informasjon
  • Tid: 10. desember 2018 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Oslo
  • Adresse: Nationaltheateret konferansesenter KS Agenda, Haakon VIIs gate 9
  • Målgruppe: Seminaret er rettet mot deg som arbeider med kommunikasjon knyttet til bygging av ny kommune/fylkeskommune. Vi oppfordrer også til deltakelse fra relevante medarbeidere i prosjektorganisasjonen, samt fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Region: Oslo | Oslo

Kommunikasjon med innbyggere og ansatte er særlig viktig i sammenslåingsprosesser. 10. desember inviterer vi alle som jobber med kommunikasjon i nye kommuner til seminar. Seminaret blir også streamet.

Seminaret er rettet mot deg som arbeider med kommunikasjon knyttet til bygging av ny kommune eller fylkeskommune. Vi oppfordrer også hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og andre i prosjektorganisasjonen til å delta.

Tid: 10. desember, kl. 10-15 
Hvor: Nationaltheateret konferansesenter KS Agenda

I løpet av dagen vil vi blant annet ta for oss følgende tema:

  • Hvordan sørger vi for god internkommunikasjon, hvilke verktøy er nyttige, og hvordan kan kommunikasjon bidra til å motivere?
  • Hvilke verktøy og metoder bidrar til en god innbyggerdialog?
  • Hva fungerer og hva fungerer ikke? Vi deler erfaringer.