Oppstartsamling Barnevernløft for Innlandet
15.jan.2018

Oppstartsamling Barnevernløft for Innlandet

Praktisk informasjon
  • Tid: 15. - 16. januar 2018 kl. 10.00 - 14.00
  • Adresse: Quality Strand Hotell

Region: KS Hedmark og Oppland

Hensikten med samlingen er å starte dialogen om eierskap og ledelse. Gjennom å gi kunnskapspåfyll om status i barneverntjenestene og hva som ligger i barnevernreformen vil man få et bedre bilde av hvilke utfordringer den enkelte kommune står overfor.

Dette kan bidra til å finne ut hva et barnevernløft kan være i akkurat deres kommune. Vi vil ha fokus på politikernes rolle og starte diskusjonen om hvordan man kan utvikle dialogen mellom politikk og administrasjon på barnevernområdet.

Begge dagene vil ha noen innlegg i plenum og være preget av dialog; både mellom deltakerne fra den enkelte kommune og mellom ulike kommuner.  Målgruppen er som opplyst i invitasjonen: barnevernleder, kommunalsjef, rådmann og evt ordfører/annen folkevalgt.