14.sep.2017

Oppland: Fylkesmøte

Praktisk informasjon
  • Tid: 14. september 2017 kl. 11.00 - 11.30
  • Adresse:

Region: KS Hedmark og Oppland

Fylkesmøtets delegater i KS Oppland innkalles til møte på Scandic Lillehammer Hotel i forkant av Høstkonferansen. Innkalling er sendt til alle delegater.

Sakliste:

Sak 1. Valg av ny leder i KS Oppland

Leder i KS Oppland for perioden 2015-2019, Ivar Odnes,  er nominert som nr. 1 på Senterpartiets liste til Stortingsvalget 2017 og vil etter all sannsynlighet bli valgt til Stortingsrepresentant for Oppland for neste periode.

Dette medfører at han vil fratre som leder av KS Oppland i høst.

For rent praktisk å få på plass en ny leder så snart som praktisk mulig innkalles det - i tilknytning til Høstkonferansen - til fylkesmøte i Oppland for å velge ny leder, dette i samråd med KS Oppland sitt styre.

Fylkesmøtet må da velge ny leder for resten av valgperioden 2015-2019. Valgkomiteen har avsluttet sitt arbeid og det forutsettes at forslag til ny leder fremmes på møtet.

 

Sak 2.Eventuelt suppleringsvalg til styret

Ved valg av ny leder kan det bli behov for å supplere styret og/eller vararepresentantslisten til styret.

En av AP sine vararepresentanter har også permisjon fra sine verv som folkevalgt. Oppstår et slikt behov,  vil forslag til eventuelle nye medlemmer/varamedlemmer til styret bli fremmet i møtet.

 

Registrering starter kl. 10.30.

Evt. forfall meldes til astrid.tomter@ks.no snarest mulig.