23.mai.2017

Nettverk for gevinstrealisering

Praktisk informasjon
  • Tid: 23. mai 2017 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Plenumssalen M17 i Møllergata 17
  • Adresse: Møllergata 17, 0179 Oslo
Kart

Region: Oslo | Plenumssalen M17 i Møllergata 17

KS inviterer til etablering av «Nettverk for gevinstrealisering i kommunal sektor» den 23.mai.

Innholdet er todelt;

  • Del 1 handler om etablering av Gevinstnettverket, og varer fram til lunsj.
  • Del 2 starter etter lunsj, og da står lansering av nasjonalt produktråd for Prosjektportalen på agendaen. For de som ikke kjenner til dette fra før av, har vi lagt inn en liten orientering i vedlagt program.
Program og litt bakgrunnsinformasjon

Informasjon om samlingen og påmelding finner du her (du må være logget inn i KS Læring for å melde deg på): https://www.kslaring.no/course/view.php?id=4473

På grunn av lunsjbestilling, trenger vi din påmelding innen 18.mai

Hvis du ønsker å delta, men ikke har anledning til å ta turen til Oslo, vil begge deler av samlingen blir streamet. Vi vil gjerne at du melder fra om du ønsker å følge samlingene via streaming, gjennom å sende en e-post til geir.graff@asker.kommune.no.

Lenke til streaming: https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/nettverk-for-gevinstrealisering-i-kommunal-sektor/id2553744/