12.jun.2018

Møre og Romsdal: Tariffkonferanse og Personalleiarsamling 12. og 13. juni

Praktisk informasjon
  • Tid: 12. - 13. juni 2018 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Scandic Parken, Ålesund
  • Adresse:
  • Målgruppe: Politisk og administrativ leiing, personalsjef/-medarbeidar m.fl.

Region: KS Midt-Norge | Scandic Parken, Ålesund

KS Møre og Romsdal inviterer med dette til informasjonskonferanse for hovedtariffoppgjøret 2018 og samling for personallederne tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2018. Samlingen blir på Scandic Parken i Ålesund, med start registrering kl. 09.30.

Det meste av dag 1 er satt av til tariffinformasjon, personalledersamlingen starter kl. 15.20.

Informasjonskonferansene etter Hovedtariffoppgjøret 2018
KS inviterer til informasjonskonferanse/kurs for å informere om resultatet og hvordan det skal iverksettes. Det vil bli informert både om resultatet når det gjelder sentrale lønnstillegg og iverksettingen av disse, og om andre endringer i Hovedtariffavtalen som det ble enighet om. I år ble det en rekke endringer når det gjelder ubekvemstilleggene og innretningen på disse, og de vil få et særskilt fokus på konferansene.

I tillegg til en gjennomgang av resultatet fra tariffoppgjøret 2018, vil det i år også bli avsatt tid til to temaer som har vært sentrale for KS Forhandling de seneste månedene; ny tjenestepensjon for offentlig sektor og ny særavtale for avlastere.

Målgruppe vil være politisk og administrativ ledelse, HR-/personal-/lønnsmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som har behov for å kjenne til endringene i HTA.

«Arbeidsgiverrepresentanter som ikke har anledning til å delta på de regionale informasjonskonferansene vil ha mulighet til å delta via streaming av en informasjonskonferanse som arrangeres i Oslo onsdag 13. juni kl. 9.00-13.00.

For påmelding via streaming denne dagen, klikk her

http://ks.event123.no/Streamingavinformasjonkonferansen2018/paamelding.cfm?pAction=Form


Personalledersamling

Tematikken for personalledersamlingen er utarbeidet i samråd med faggruppen for personal, der dialog og medvirkning er vektlagt. Under økten dag 1 etter tariffkonferansen arbeider vi med innovasjon innen HR, basert på refleksjoner og deling. Her legger vi til grunn at deltakerne reflekterer på forhånd (jfr. stikkordene i programmet), slik at den individuelle refleksjonen er gjort. Videre litt om «hva som skjer», samt fokus på faglig samhandling/nettverk innen personalområdet.

Hovedtema dag 2 er varsling, der vi tar opp hva varsling er, oppfølging, og varsling i forhold til ledelse. Videre tar vi en økt med aktuelle temaer med NAV, prosjektet Jobbvinner, og avslutter med en økt der vi går litt i dybden av KS Læring; funksjon, startpakker og gevinster, samt praktisk innlegg fra Kristiansund kommune.

Målgruppe
 er personalsjefer/-medarbeidere.