14.mar.2018

KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2018

Praktisk informasjon
  • Tid: 14. - 15. mars 2018 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Lillestrøm
  • Adresse: Thon Hotel Arena

Region: Oslo | Lillestrøm

Sertifiseringskurset har til formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde. Kurset er fulltegnet.

Kurset er på 7 dager med tre samlinger:

1. samling: 3 dager 30.1.- 1.2. Thon Hotel Arena, Lillestrøm
2. samling: 2 dager 14.3.-15.3. Thon Hotel Arena, Lillestrøm
3. samling: 2 dager 30.5.-31.5. Scandic Fornebu

Sertifiseringskurset behandler:

• Grunnleggende prinsipper for alle anskaffelser
• Forberedelse av anskaffelsesprosessen, herunder behovsanalyser og markedsundersøkelser
• Etikk og anskaffelser
• Utforming av konkurransegrunnlag, herunder bruk av vekting mv
• Miljøhensyn og andre ikke-økonomiske hensyn i anskaffelsesprosessen
• De ulike prosedyrene
• Internt arbeid med anskaffelser
• Rammeavtaler
• Forhandlinger og forhandlingsteknikk
• Avvisning, avlysing og totalforkastelse
• Begrunnelse, klage og regler om håndheving
• Praktiske unntak fra lov og forskrift, særlig om egenregi – anvendelsesområdet.
• Kontraktsutforming og kontraktsoppfølging
• Alminnelige regler om offentlighet, taushetsplikt og habilitet
• Erstatning og øvrige sanksjoner