31.jan.2019

Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Praktisk informasjon
  • Tid: 31. januar 2019 kl. 09.00 - 11.30
  • Sted: Nationaltheatret møtesenter, Oslo
  • Adresse: Nationaltheatret møtesenter, Haakon VIIs gate, Oslo
  • Pris: Gratis

Region: Oslo | Nationaltheatret møtesenter, Oslo

Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig at vi klarer å skape et inkluderende samfunn, der alle får mulighet til utdanning, har en jobb å gå til og et sosialt nettverk som ivaretar dem. Men hvordan lykkes vi best med dette?

Utenforskap er ikke en fjern problemstilling – det angår oss alle. Å sikre at alle er inkludert og inne i varmen, er samfunnets ansvar. Her spiller kommunen er viktig rolle. Kommunene følger innbyggerne gjennom hele livet. Dette spennet viser alle områdene kommunene bidrar på, men også hvor stort potensial kommunene som arbeidsgivere har. Hvordan utnytter vi potensialet best mulig, slik at vi får et varmt samfunn med plass til alle rundt bordet? Hvilke grep bør kommunen som arbeidsgiver ta fremover?

Selve inkluderingsarbeidet kan ha ulike innfallsvinkler. Jobber du med inkludering og ønsker å lære av andre på feltet? Er du opptatt av å finne gode løsninger slik at ingen faller utenfor? Samfunnsengasjert og med sterke meninger? Bli med på arrangementet 31. januar!

NRK-veteran og forfatter Erik Aasheim leder oss gjennom arrangementet fra A til Å. Vi serverer mat, derfor er det fint om du gir oss beskjed om du har tenkt å delta.

Meld deg på arrangementet.

Foreløpig program 

09:00 Velkommen, ved Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

09:10 Inger Hegna om innovasjonsprosjektet «Rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet». Vi får innblikk i metoder for hvordan kommunal sektor kan rekruttere personer som står på utsiden av arbeidslivet til ordinært arbeid. Hegna er tidligere konsulent i Agenda Kaupang, nå nytilsatt rådmann i Aurskog-Høland kommune

Gina Ihle Frogner fagansvarlig for rekruttering, og Mehrnoush Dabiri, prosjektleder, fra Bærum kommune forteller hva de har gjort for å rekruttere personer fra utsiden av arbeidslivet inn i jobb.

Spørsmål fra møteleder

09:45 Hvordan skaper vi et bedre skoletilbud for minoritetsspråklig ungdom? Ida Gram og Hanne Holden fra konsulentselskapet Rambøll deler kunnskap og innsikt om dette fra et nylig gjennomført FoU-prosjekt.

Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner sørge for at flere gjennomfører videregående opplæring? Tor-Einar Holvik Skinlo, assisterende fylkesdirektør for utdanning i Sogn og Fjordane, sier at utdanning er nøkkelen til inkludering av utsatt ungdom. I Sogn og Fjordane har de langt på vei lykkes med dette, og vi får høre om deres erfaringer.

Spørsmål fra møteleder

10:15 Pause med småmat

10:30 Gode grep for bedre kvalitet i sosialtjenesten.

Spørsmål fra møteleder

10:50 Hvordan lykkes vi enda bedre med inkluderingen i kommunesektoren? Panelsamtale om hvilke grep kommunesektoren må ta fremover. I panelet:

- Kari-Ann Noren, direktør ved Clarion Collection Hotel Atlantic

- Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV

- Inger Hegna

- Tor-Einar Holvik Skinlo

- Gunn Marit Helgesen

 

11:30 Matservering! Oppsummering og vel hjem. Og dersom du ønsker det, kan du bli igjen for en uformell prat om dagens temaer med forskerne, prosjektansvarlige, og en KS-advokat om jussen rundt ansettelser.