15.jun.2018

Hedmark og Oppland: Informasjonskonferanse om tariffoppgjøret

Praktisk informasjon
  • Tid: 15. juni 2018 kl. 09.30 - 15.00
  • Sted: Honne Hotell og Konferansesenter, Biri
  • Adresse:

Region: KS Hedmark og Oppland | Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

I etterkant av vårens hovedtariffoppgjør inviterer KS Hedmark og Oppland til informasjonskonferanse.

På informasjonskonferansen/kurset informeres det om resultatet og hvordan det skal iverksettes. Det vil bli informert både om resultatet når det gjelder sentrale lønnstillegg og iverksettingen av disse, og om andre endringer i Hovedtariffavtalen som det ble enighet om. I år ble det en rekke endringer når det gjelder ubekvemstilleggene og innretningen på disse, og de vil få et særskilt fokus på konferansene.

 

I tillegg til en gjennomgang av resultatet fra tariffoppgjøret 2018, vil det i år også bli avsatt tid til to temaer som har vært sentrale for KS Forhandling de seneste månedene; ny tjenestepensjon for offentlig sektor og ny særavtale for avlastere.

Målgruppe er HR-/personal-/lønnsmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som har behov for å kjenne til endringene i HTA

Tentativ dagsorden:

  • Tilbakeblikk på forhandlingene, forhandlingsprosessen og om KS’ prioriteringer
  • Gjennomgang av de økonomiske elementene, herunder sentrale tillegg
  • Gjennomgang av bestemmelsene rundt heltidskultur og bedret kompensasjon for helgearbeid
  • Andre endringer i hovedtariffavtalen
  • Sentrale elementer i ny offentlig tjenestepensjonsordning
  • Sentrale elementer i SGS 1030 Avlasteravtalen
  • Andre temaer

 

Forelesere er spesialrådgiver Kjersti Myklebust og juridisk rådgiver Kine Moland Brox, KS.

Arbeidsgiverrepresentanter som ikke har anledning til å delta på de regionale informasjonskonferansene vil ha mulighet til å delta via streaming av en informasjonskonferanse som arrangeres i Oslo onsdag 13. juni kl. 09.00-13.00. For påmelding via streaming denne dagen, klikk her

Rammeprogram

09.45 Registrering, kaffe med enkel servering

10.00 Møtestart

12.00-13.00 Lunsj

15.00 Avslutning

Dagpakke inkl. lunsj er kr 700. Bindende påmelding innen 5. juni 2018.

Her kan du melde deg på.

 

Dokumentasjon


Kontakt