21.mar.2017

Seminar 3 om kommunesammenslåing

Praktisk informasjon
  • Tid: 21. mars 2017 kl. 10.00 - 15.45
  • Sted: Gardermoen
  • Adresse: Scandic Oslo Airport
  • Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner som har fattet gjensidig sammenfallende vedtak om sammenslåing ved politisk og administrativ ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Region: Oslo | Gardermoen

Seminar 3 om "Eierskap, interkommunalt samarbeid og anskaffelser ved kommunesammenslåinger"

Arrangør; Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune.