22.mai.2018

Hordaland: Dialogmøte mellom NAV og kommunane

Praktisk informasjon
  • Tid: 22. mai 2018 kl. 12.00 - 15.00
  • Sted: Bergen
  • Adresse: Scandic Hotel Ørnen, Bergen
  • Målgruppe: Ordførar, rådmann, kommunalråd, kommunaldirektør, kommunalsjef, NAV-leiar i kommunen og leiarar i NAV Hordaland

Region: KS Vest-Norge | Bergen

Den pågåande regionaliseringa i NAV og partnarskapet NAV byggjer på, er tema for dialogmøtet.

Initiativet til dette møtet kjem både frå kommunar og NAV fylke.

Rammer for dagen:

1200 Velkomen  
1205 Partnerskapet i NAV - betydninga av det Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS 
1220 NAV i endring - regionaliseringa  fylkesdirektør NAV Hordaland
1230 Fremtidens NAV - en sterk førstelinje med kompetanse, ressurser og handlingsrom Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet 
1300 Pause  
1315 Værnesregionen - NAV-samarbeidet er ei suksesshistorie  Merethe Storødegård, leiar NAV Værnesregionen  
1345 Slik ser kommunen på prosessen  korte innlegg frå Sveio, Austrheim og Bergen 
1415 Diskusjon i plenum   
1440 Vegen vidare - oppsummering av møtet. Treng vi fleire slike møte?   
     
   Enkel servering. Pausar blir tilpassa.