08.nov.2018

BTV - HR-nettverkskonferanse

Praktisk informasjon
  • Tid: 08. - 09. november 2018 kl. 09.45 - 12.20
  • Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg
  • Adresse: Christian Augusts gt. 2, 3601 Kongsberg
Kart

Region: KS Buskerud, Telemark og Vestfold | Quality Hotel Grand Kongsberg

Samling for HR-sjefer i Buskerud, Telemark og Vestfold og deres nærmeste medarbeidere

Program og presentasjoner til høyre på denne siden.

Noen stikkord:

- Tariff 2019 og debattheftet
- Oppfølging sykefravær
- Flere unge i arbeid
- Hvordan sikre rett person på rett plass
- Jobbvinner - rekruttere og beholde attraktive arbeidstakere
- Nytt fra KS-advokatene
- Fafo-rapport om HMS
- Nytt fra KS