13.mar.2018

Brukerforum KS Læring

Praktisk informasjon
  • Tid: 13. - 14. mars 2018 kl. 10.00 - 13.00
  • Sted: KS Agenda møtesenter
  • Adresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Region: Oslo | KS Agenda møtesenter

For å sikre at det er kommuner og fylkeskommuner som bruker løsningen som legger premissene for hvordan den skal utvikle seg videre, arrangeres brukerforum.

KS Læring er nå etablert i permanent drift i KS sine plattformer for digitale felleskomponenter. Vi har etablert en formell forvaltning med KommIT-rådet, KS Lærings produktsjef og et brukerråd.

Her blir det informert om status på ulike områder. Men først og fremst har samlingen fokus på hvordan vi sammen videreutvikler godt felles læringsinnhold som mange kommuner har nytte av.

Dette blir et brukerverksted der dere som kjenner løsningene og hvordan de kan benyttes i kommunen din, drøfter med deres kolleger i andre kommuner hvordan vi sammen utvikler dette videre.

Er dette interessant? Meld deg på fortest mulig – det er lagt ut 110 plasser. Når det er fullt så er det fullt.

For henvendelser vedr. påmelding: KSLering1@event123.no