20.aug.2017

Agder: Studietur for rådmenn på Agder 20. - 22. august 2017

Praktisk informasjon
  • Tid: 20. - 22. august 2017 kl. 18.05 - 20.45
  • Sted: Hotel Phoenix, København
  • Adresse: Hotel Phoenix, Bredegate 37, 1260 København
  • Målgruppe: Rådmenn

Region: KS Agder | Hotel Phoenix, København

Studietur for rådmenn på Agder legges til København 20. til 20. august 2017.

Temaer for samlingen:

Mandag 21. august.
Politikk og administrasjon – en vanskelig balansegang som gir stor kraft når vi lykkes......
Vi løfter fram erfaringer med varslingsrutiner, kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat, pressehåndtering og generelt problemstillinger i forholdet mellom politikk og administrasjon.

Det kommunale eierskap
Vi bruker resten av dagen til å løfte opp temaet med utgangspunkt i at kommunene og fylkeskommuner er eiere av selskaper men også av problemstillinger/utfordringer der vi bl.a. i samarbeid med sykehus,NAV og statsetater er avhengige av å posisjonere oss som eiere/samarbeisdparter og ha en strategi for nødvendige endringer.

Tirsdag 22. august
Holbæk kommune - Hvor er de nå?
På rådmannsamlingen for to år siden fikk vi presentert et stort endringsarbeid i kommunen som ikke minst la vekt på hvordan de hadde ambisjoner om å samspille med lokalsamfunnet.
Vi er glade for at vi også denne gangen kan benytte oss av deres kompetanse og erfaringer.

Se vedlagte program for mer informasjon.