06.feb.2019

Agder: Strategikonferanse 2019 og Fylkesmøte, 6. februar

Praktisk informasjon
  • Tid: 06. februar 2019 kl. 09.00 - 16.00
  • Sted: Scandic Sørlandet (Sørlandsparken)
  • Adresse:

Region: KS Agder | Scandic Sørlandet (Sørlandsparken)

Velkommen til KS Agders Strategikonferanse og Fylkesmøte 6.2 .2019 på Scandic Sørlandet, Sørlandsparken

Fylkesmøtet er KS øverste organ i regionen og det innkalles til Fylkesmøte kl.13.00 for behandling av ordinære saker.

Det er svært viktig at Fylkesmøtets delegater deltar på hele programmet som totalt sett varer fra 09.00 til 16.00

Her er de foreløpige rammene for dagen:

09-12.00
I denne bolken løfter vi spesielt vi opp to av temaene som behandles i årets debatthefte: 
*Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet?
*Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode tjenester til innbyggerne?

Du vil bl.a. møte
* Områdedirektør arbeidsliv Tor Arne Gangsø
* Områdedirektør for forskning, inovasjon og digitalisering, Kristin Weidemann Wieland
* Hovedstyremedlem Mette Gundersen 

I tillegg får vi fram lokale stemmer og prosjekter som danner bakgrunn og gir ny kunnskap. 

Debattheftet for KS 2019 finner du her

Fylkesmøtet blir innkalt på vanlig måte i god tid før 6.2.

Mulighet for påmelding vil bli lagt ut i løpet av kort tid.