21.mar.2019

Agder: Opplæring i Ny kommunelov

Praktisk informasjon
  • Tid: 21. mars 2019 kl. 09.30 - 16.00
  • Sted: Scandic Bystranda Kristiansand
  • Adresse:
  • Målgruppe: Målgruppen er ordfører, varaordfører, rådmenn, kommunale ledere, sekretariatene for politisk nivå, sekretariatet for selskapene, kontrollutvalg, økonomer, jurister.

Region: KS Agder | Scandic Bystranda Kristiansand

I mars og april arangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS regionale dagskurs om hva den nye kommuneloven betyr for kommuner og fylkeskommuner. 

Mer informasjon om innhold, se denne artikkelen:

https://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/den-nye-kommuneloven/regionale-dagskurs-om-ny-kommunelov/

Program for dagen:

09.30
Kaffe og registrering
10.00-12.15
Endringer i kommuneloven – oversikt med hovedvekt på
- Presentasjon av de generelle trekk ved ny kommunelov
- Lovens formål, kommunalt selvstyre og forholdet til nasjonale myndigheter
- Folkevalgte organer og administrasjon
- Interkommunalt samarbeid 

10.15-13.15
Lunsj
 

Parallelle sesjoner:
13.15-14.15
Alt. 1: Saksbehandlingsregler. Forhold politikk og administrasjon
Alt. 2: Egenkontroll og statlig styring – kontrollutvalg, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, internkontroll, eierskapsstyring, tilsyn

14.30-16.00
Alt. 1: Folkevalgte – valg, valgbarhet og suspensjon. Folkevalgtes rettigheter og velferdsgoder
Alt. 2: Økonomiregler (inkl. regnskapsrevisjon)

16.00
Vel hjem!