27.okt.2017

Agder: Kultur for framtida

Praktisk informasjon
  • Tid: 27. oktober 2017 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Dyreparken hotell
  • Adresse:
  • Målgruppe: Kulturavdelinger/administrasjon i kommunene, politikere med interesse for feltet, kulturskoleledere og andre interesserte fra Agder

Region: KS Agder | Dyreparken hotell

Invitasjon konferanse: KS medlemsdialog, Kultur for framtida

Målet for konferansen å gi kommunene i Agder innføring i arbeidet med å gi innspill til KS medlemsdialog: Kultur for framtida.
• Vi vil ta utgangspunkt i spørsmålene i medlemsdialogen (vedlagt).
• Første del av dagen vil ha fokus på kulturskole, men andre aktører innenfor kulturfeltet i kommunene er velkomne til å delta.
• Andre del av dagen vil ha fokus på dialog rundt kulturfeltet generelt i kommune og fylke.
• Dere som ikke jobber spesifikt med kulturskole er selvfølgelig velkomne til bare å delta siste del av dagen, dvs fra lunsj.

Se vedlagte program for mer informasjon og mulighet for påmelding.

Dokumentasjon