12.okt.2017

Agder: KS Agders ledersamling - Høstkonferanse 2017

Praktisk informasjon
  • Tid: 12. - 13. oktober 2017 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Bystranda Kristiansand
  • Adresse:

Region: KS Agder | Bystranda Kristiansand

KS Agder ledersamling og KS høstkonferanse.

12-13 oktober gjennomfører vi igjen den ene av de to samlingene der politiske og administrative ledere på Agder samles til en rekke møter. Denne gangen på Scandic Bystranda i Kristiansand.
Møteplan
12. oktober
10.00   Møte i Sørlandsrådet 
14.30   KS Agders høstkonferanse 
18.00   Møteslutt               

13. oktober 
08.30   Samtale om årets statsbudsjett med KS ledelsen og statssekretær Kristin holm Jensen. Dette vil bli steamet.
09.15   Sørlandstinget 
11.15   Sørlandstinget avsluttes
11.30   Professor Victor Normann «Takk og lov for kommunen»
12.15   Lunsj i møterommet
12.30   Ordfører/rådmannsmøte for å diskutere samhandling på Agder og felles møteplasserordførere og rådmenn
14.00    Programslutt

Se vedlag program for flere deltajer og påmeldingsmulighet for de to dagene.

Høstkonferansen er en del av programmet og avvikles torsdag ettermiddag.
Vi åpner selvfølgelig for deltakelse fra andre politiske ledere og representanter fra administrasjonen, men som det framgår av programmet så vil helheten med middag og programmet andre dag være forbeholdt ordførere, stortingsrepresentanter og rådmenn.

Samtalen om statsbudsjettframlegget  mellom KS ledelsen og KMD på morgenen 13.10 vil bli streamet og dermed være tilgjengelig for økonomisjefer og andre som har interesse for dette temaet.